A tanév rendje 2021/2022 – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

A tanév rendje

Tanévnyitó ünnepély
  2021. szeptember 1. 8:00 Felelős: Jakab Dénes igazgató
Szorgalmi idő
  első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda)
  utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda)
  végzős évfolyamon: keresztfélév 2021. január 21. (hétfő)
    2022. április 29. (péntek)
  A szorgalmi idő első félévének zárása: 2022. január 21. (péntek)
 
  A szülők, illetve a tanulók értesítése az I. félévben elért tanulmányi eredményekről. Határidő: 2022.01.28.
  Felelősök: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek
Tanítási napok száma: 179 nap
Ballagás
  Ideje: 2022. április 29. (péntek)
  Felelős: igazgatóhelyettesek
Bizonyítványosztás
  Ideje: 2022. június 27. 9:00
  Felelős:  igazgatóhelyettesek
Szünetek
Őszi szünet Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
Téli szünet A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
Tavaszi szünet A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
Tanítás nélküli munkanapok
Oktatói testületi (GINOP) kirándulás:   2021. szeptember 20-21.
Pályaorientációs nap:   2021. december 11. (bedolgozós szombat – dec.24.)
Érettségi írásbeli:   2022. május 2-4.
Ágazati érettségi írásbeli vizsga:   2022. május 11.
Szakmai vizsga:    2022. május 18.
DÖK nap:   2022. március 26. (bedolgozós szombat – márc. 14.)
Érettségi és szakmai viszgák
Érettségi írásbelik:   2022. május 2-től
Emelt szintű szóbelik:   2022. június 1-9.
Középszintű szóbelik:   2022. június 13-24.
Szakmai vizsgák    
  Írásbelik:   2022. május 9-től
  Gyakorlati és szóbelik:   2022. május-június
Belső vizsgák
Pót- és javító vizsgák
  Ideje: 2022. augusztus 23-24.
  Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok
Osztályozóvizsgák
  Az osztályozóvizsgák időpontjáról egyedi elbírálás alapján és a tanulói igények figyelembe vételével születik döntés.
  Ideje: folyamatos
  Felelős: igazgató
Országos kompetenciamérés, értékelés
  Az alapkészségek meglétét (olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás) tizedik évolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően mérjük.
  Ideje: 2022. április 20. – május 3.
  Felelős: Pázmándi Henriett igazgatóhelyettes
Szakképzési kompetenciamérés
Bemeneti és kimeneti mérés időpontja:   2021. szeptember 13-17.
Pótmérés:   2021. szeptember 20-21.
A tanév pedagógiai munkájának értékelése
Az értékeléshez szükséges szakmai dokumentumok leadása:
Szakmai munkaközösségek és GYIF, DÖK:   2022. június 24.
Felelős:   munkaközösség-vezetők
  Szakterületenként:   2022. június 24.
  Felelős:   igazgatóhelyettesek
Nevelőtestületi értekezletek rendje a tanév folyamán
  Minden hónapban a nevelőtestületet érintő aktualitások megbeszélése.
  Felelős:   igazgató, igazgatóhelyettesek