Intézményünk is csatlakozott az első alkalommal meghirdetett Digitális Témahéthez, melynek időpontja 2016. április 4-8. között volt. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezte, a koordinálásáért pedig az Informatikai Vállalkozások Szövetsége volt a felelős. A Digitális Témahét célja volt többek között a digitális pedagógia terjesztése, alkalmazásának mélyítése annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre bővüljön, valamint a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése az informatika tantárgyon túl is megvalósuljon.

Iskolánkban 8 pedagógus irányításával 30 tanítási órán, 14 osztályban, összesen 240 tanuló vett részt a Digitális Témahét óráin.

A tanítási órákon a diákoknak lehetőségük volt a tananyagokat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. Tanulhattak a biztonságos internethasználatról és a személyes adataink védelmének fontosságáról. A Microsoft Student Partner program jóvoltából pedig egy diáktanácsadó is ellátogatott hozzánk, aki a legújabb Microsoft eszközökkel és programokkal ismertette meg végzős tanítványainkat, valamint az informatikus szakma előnyeiről, lehetőségeiről beszélt.

Az eltelt egy hétben tanulóink számtalan szófelhőt készítettek különböző témakörökben. Készült rengeteg prezentáció is az órai tananyagok bemutatásához, feldolgozásához. Voltak, akik online szótárt használtak idegen nyelvi szövegek fordításához, voltak, akik Balassi vagy Babits költészetét ismerhették meg digitális tananyagokon keresztül. Megint mások a rendiség kialakulását, Anglia és Franciaország középkori történelmét rendszerezték online elérhető program segítségével. De voltak olyan tanulók is, akik egy nemzetközi cég jutalomutazásának előkalkulációját számították ki számítógépes programokkal. És készült sok figyelemfelkeltő és humoros mém is a digitális biztonság témaköréhez kapcsolódóan.

A Témahét aktív pedagógusai:

Dán Krisztina (irodalom), Józsa Ibolya (angol, vállalkozási ismeretek), Kiss Éva (történelem), Molnárné Czaga Tímea (német), Molnárné Garadnai Nóra (gyors- és gépírás), Pálinkás Rita (angol), Wágner Judit (gazdasági alapismeretek) és Böröcz Léda (informatika).

A Témahéten résztvevő osztályok: 

9.E, 9.G, 9.V, 10.E, 10.G, 10.L, 10.V, 11.E, 11.L, 11.V, 12.E, 12.V, 13.A, 14.A

Mind pedagógus, mind diák nagyon sok hasznos ismerettel, tapasztalattal gazdagodott az elmúlt egy hétben. Jövőre is szeretnék csatlakozni ehhez a kiváló kezdeményezéshez, hiszen a Brassai nevelési és oktatási céljaiban, feladataiban nagy hangsúlyt kap a digitális kompetencia fejlesztése, a tanulók korszerű informatikai tudásának mélyítése, bővítése.