Elektronikai technikus – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
Elektronikai technikus

 

Általános adatok:

 • Szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 523 02
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Elektronika és automatizálás (523)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
 • Ágazati besorolás: Elektrotechnika-elektronika
 • Betölthető munkakörök: Ipari elektronikai technikus

 

Az Elektronikai technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az elektronikai technikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív területi vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet gyengeáramú berendezéseinek és kapcsolódó villamos hálózatának üzemeltetése, a rendszerek dokumentált nyomon követése. Feladata az alkalmazott irányítás,- és vezérléstechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Átlátja az alkalmazott gyengeáramú villamos berendezések jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Képes az egyszerűbb gyengeáramú áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő műszaki jellegű, egyéb kisegítő feladatokat végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakkepesites.hu tartalma

 • elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni
 • villamos kapcsolásokat értelmezni
 • villamos méréseket végezni
 • mérési jegyzőkönyvet készíteni
 • áramköröket éleszteni, áramkör működését ellenőrizni, és elvégezni a javításokat
 • elektronikai áramköröket építeni, üzembe helyezni
 • feszültség alá helyezni az áramkört
 • ipari gyártórendszereket üzemeltetni, karbantartani
 • műszeres hibakeresést végezni és irányítani
 • kijavított áramkör működését méréssel ellenőrizni
 • irányítástechnikai rendszereket programozni
 • PLC programot írni, programot módosítani
 • grafikus és szöveges programnyelveken mikrovezérlőket (PIC-et) használni
 • mechatronikai rendszereket működtetni
 • elektronikai tervező programokat telepíteni, beállítani és használni
 • különféle vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni
 • elektronikus vezérléseket, szabályzásokat kezelni, működtetni
 • távvezérléseket alkalmazni, működtetni
 • karbantartási munkákat végezni és irányítani
 • a karbantartási utasítás szerint dokumentálni az üzemeltetési, karbantartási munkákat.

Az Elektronikai technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

 • 40%-elmélet
 • 60%-gyakorlat

 

Az 54 523 02 azonosító számú, Elektronikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10007-16 Informatikai és műszaki alapok
 • 10005-16 Villamosipari alaptevékenységek
 • 10013-16 Áramkör építése, üzemeltetése
 • 10015-12 Számítógép alkalmazása az elektronikában
 • 10014-16 Mechatronikai rendszerek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság