Felvételi tájékoztató a 2022/2023. tanévre – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

Szerencsi Szakképzési Centrum

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és
Szakképző Iskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
a 2022/2023. tanévre

 
INTÉZMÉNY
OM azonosító: 203055 / 004
Telefonszám: +36/49/542-180     
E-mail: brassai@szerencsiszc.hu
Honlap: https://brassai.info  
Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.    
Igazgató neve: Jakab Dénes
 

Képzési kínálat

 

Technikum

 
Szakmai oktatás ágazata Szakképzettség kimenete Egyedi kód Képzési idő
Elektronika és elektrotechnika ágazat elektronikai technikus 0421 5 év
Informatika és távközlés ágazat informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 0422 5 év
Gépészet ágazat gépgyártás-technológiai technikus 0423 5 év
Specializált gép- és járműgyártás ágazat mechatronikai technikus 0424 5 év
Gazdálkodás és menedzsment ágazat pénzügyi-számviteli ügyintéző 0425 5 év
vállalkozási ügyviteli ügyintéző 0426 5 év
 

Szakképző iskola

 
Szakmai oktatás ágazata Szakképzettség kimenete Egyedi kód Képzési idő
Elektronika és elektrotechnika ágazat villanyszerelő 0431 3 év
Épületgépészet ágazat központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 0432 3 év
Gépészet ágazat gépi és CNC forgácsoló 0433 3 év
Gépészet ágazat hegesztő 0434 3 év
Gépészet ágazat ipari gépész 0435 3 év
Szociális ágazat szociális ápoló és gondozó 0436 3 év
Vegyipar ágazat műanyagfeldolgozó 0437 3 év
 

A középfokú felvételi eljárásának rendje

 • Az iskolába történő tanulói felvétel a mindenkori jogszabályok szerint lefolytatott felvételi eljárás keretében valósul meg.
 • Feltétel a 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, valamint egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 • A tanuló felvételi pontszáma az általános iskola 5-6-7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatai alapján kerül meghatározásra.
 • A felvételről vagy az elutasításról 2022. április 29-ig írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket az általános felvételi eljárás keretében.
 • Az iskolánkba beiratkozott tanulók számára kollégiumi elhelyezésre van lehetőség az iskolánk mellett található kollégiumban.

 

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

Technikum

 • A tanulók 5 év alatt érettségi vizsgát tesznek, és technikusi szakképzettséget szereznek.
 • Az első két évben ágazati alapismereteket tanulnak a tanulók, melyet a évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárnak.
 • A sikeres ágazati alapvizsgát követően választhat a tanuló a szakmairányok közül.
 • Ágazati alapvizsga után kerülhetnek ki a tanulók a duális partnereink gyakorlati képzőhelyeire.
 • Az érettségi vizsgát két részletben, 12. év végén matematika, magyar nyelv és irodalom és történelem tárgyakból, 13. év végén pedig idegen nyelvből és szakmai tantárgyakból teszik le a tanulók.
 • Szakmai tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, ezért a technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén.
 • A szakképzésbe először belépő tanulók ösztöndíjat kapnak. Később az ösztöndíj mértéke a tanuló tanulmányi eredményétől függ.
 

Szakképző iskola

 • A tanulók 3 év alatt szakképzettséget szereznek.
 • Az első évben ágazati alapismereteket tanulnak a tanulók, melyet a évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárnak.
 • A sikeres ágazati alapvizsgát követően választhat a tanuló a szakmairányok közül.
 • A gyakorlati képzés 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben folyik. Ágazati alapvizsga után
  kerülhetnek ki a tanulók duális partnereink gyakorlati képzőhelyeire.
 • A szakképzésbe először belépő tanulók ösztöndíjat kapnak. Később az ösztöndíj mértéke a tanuló tanulmányi eredményétől függ.
 • A végzett fiatalok számára lehetőség nyílik további szakmák, valamint az érettségi megszerzésére és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.
 

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

 • angol nyelv
 • német nyelv.

 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

 • Iskolánkban lehetőség nyílik integrált formában a sajátos nevelési igényű (SNI – egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók ellátására.
 • Kérjük az iskolákat, hogy a tanulók jelentkezési lapjához csatolják az SNI vagy BTMN státuszról szóló érvényes szakértői véleményt!

 

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

 • A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján kapott pontszám figyelembevételével történik.
 • Azon tanulók, akik a 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzattal rendelkeznek, a pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerülnek.

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

 • Nyílt nap(ok): 2021. október 19-től december 17-ig, munkanapokon 9-12 óráig. Előzetes bejelentkezés e-mailben (brassai@szerencsiszc.hu) vagy  telefonon (+36 49 542 180) szükséges! 
 • A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról elérhetősége: