Irodai titkár – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
Irodai titkár


Általános adatok:

 • Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 346 03
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Titkársági és irodai munka (346)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: ügyvitel
 • Ágazati besorolás: ügyvitel

 

A képzés időtartama: 4 + 1 év

 

Ezt az ágazati képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik szeretnének felnőttként számítógéppel, irodai környezetben, pontosan és önállóan egy csapat tagjaként dolgozni.

Érettségivel együtt megszerezhető végzettség:  Ügyfélszolgálati ügyintéző (52 841 02)

Az érettségi vizsgát követően az Irodai titkár szakmát az előzetes tanulmányok beszámításával 1 év alatt lehet megszerezni.

 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

 • Iskolatitkár
 • Óvodatitkár
 • Szerkesztőségi titkár
 • Színházi titkár
 • Adminisztrációs ügyintéző
 • Bírósági adminisztrátor
 • Szállodai adminisztrátor
 • Tanszéki adminisztrátor
 • Ügyészségi adminisztrátor
 • Gépíróasszisztens
 • Számítógépes szövegszerkesztő
 • Munkaügyi ügyintéző
 • Személyzeti adminisztrátor
 • Emberierőforrás-ügyintéző
 • Humánerőforrás-ügyintéző
 • Humánpolitikai ügyintéző
 • Iktatásirányító
 • Irodai ügyvitel-irányító
 • Irodakoordinátor
 • Titkárságvezető
 • Irodavezető
 • Személyi titkár
 • Projektmenedzser-asszisztens


Az Irodai titkár szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakkepesites.hu tartalma

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
 • gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;
 • iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;
 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;
 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 • feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;
 • ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;
 • projektfeladatokban részt venni;
 • nyilvántartásokat vezetni;
 • leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;
 • jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;
 • gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

Az Irodai titkár képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Pályaalkalmassági követelmények: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban; az angol nyelv értékelése és minősítése alóli felmentés kizáró ok.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: ép kezek, ép látás, ép hallás.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

 • 40%-elmélet
 • 60%-gyakorlat

Az 54 346 03 azonosító számú, Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok
 • 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
 • 12083-16 Gyorsírás
 • 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll
 • 10072-16 Rendezvény- és programszervezés
 • 12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata
 • 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.