Iskolapszichológus – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
Iskolapszichológus

A Szerencsi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet a

Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

1 fő iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidős, heti 20 óra

A munkavégzés helye:

SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Végzi a tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással kapcsolatos, továbbá a tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, pszichológus szakképzettség, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakiránnyal, pszichológus pedagógiai pszichológiai szakvizsgával
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Magyar állampolgárság.


Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság
 • Jó kommunikációs képesség
 • Precíz munkavégzés.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógus végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Az adott területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Elnyerés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Dénes igazgató nyújt a 06 (49) 542-180-as telefonszámon, illetve a brassai@szerencsiszc.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
 • Elektronikus úton Jakab Dénes igazgató részére a brassai@szerencsiszc.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a tagintézmény igazgatója hallgatja meg, javaslatát megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának döntés érdekében.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. augusztus 19.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://brassai.info/ honlapon szerezhetnek.