Járványügyi intézkedési terv – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv a Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező. “A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárság ágazati ajánlása a szakképzés egyészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” dokumentum jelen dokumentum mellékletét képezi, és azzal együtt érvényes. 

Helyi intézkedések:

A Brassai épületeibe csak az ott tanuló diákok és a Brassai dolgozói léphetnek be! Bármilyen “külsős” személy belépése engedélyhez kötött, számára a kézfertőtlenítés és a maszk viselése kötelező. 

Belépéskor a szakképző intézmény minden polgára részére szükséges a kézfertőtlenítés! A Brassai épületében egymástól mindenkinek, mindenhol a 1,5 méteres távolság tartására kell törekedni, amennyiben ez nem lehetséges, a maszk viselése kötelező (az intézmény területén mindenkinek saját maszkkal kell rendelkeznie). Mindenféle személyes kontaktus kerülendő (kézfogás, ölelkezés, puszi, simogatás stb….). A fokozott személyi higiéné betartása szükséges, ezért az intézmény legtöbb helyiségében kézfertőtlenítőt, a vizes blokkokban kézfertőtlenítőt és a megfelelő tisztasági eszközöket biztosítja, melyeknek rendszeres használata szükségszerű. 

Az iskola irodáiban csak az ügyintéző, és még egy személy tartózkodhat. 

A Brassai épületébe csak egészségesen szabad belépni! Az esetlegesen koronavírusos tüneteket mutató személy az orvosi szobában azonnal elkülönítésre kerül. Diák esetében az elkülönítésről a szülőt azonnal értesíti az iskola. Kérjük a szülőket, hogy hőemelkedéses, lázas, torokfájós, fejfájós gyermeküket ne engedjék az iskolánkba!

A nagyszámú diák miatt a tanórák rendje, a csengetési rend eltérhet a megszokottól, amelyről azonnal értesítjük a szülőt. Az első hét tapasztalatai után megalkotjuk helyi oktatási rendünket, amely ötvözi a tantermi és a tantermen kívüli digitális oktatás lehetőségeit. Ennek megszervezéséről, változásairól a szülők azonnali tájékoztatást kapnak. A tájékoztatás általában elektronikusan (e-mail, KRÉTA), vagy speciális esetben írásban történik. A szülők és oktatók kapcsolattartása elektronikusan, telefonon vagy levélben történik, csak rendkívüli esetekben lehet személyes.

A Brassaiban az oktatás közben használt eszközök, bútorok fertőtlenítése folyamatos, esetenként az oktatási óra közben is elvégezhetők. A fertőtlenítésbe a saját döntésük után, megfelelő felkészítéssel az oktatók és a diákok is bevonhatók.

A Brassai zsúfoltsága miatt az épületben való tartózkodási idő lerövidítése szükséges, ezért arra fogunk törekedni, hogy minden diák és oktató csak a tantermi oktatás miatt szükséges időben tartózkodjon az iskola épületében. 

Rendezvények, diák rendezvények, oktatási órán kívüli tömegsport rendezvények megtartása nem engedélyezett! Iskolai rendezvények megtartását a járványügyi veszélyek miatt egyelőre kerüljük, oktatási órán kívül szervezett eseményeken való részvétel nem kötelező.

A fent felsorolt szabályok a gyakorlati képzésre is vonatkoznak, melyeket a belső és külső gyakorló helyeken is be kell tartani!

Ezen intézkedési terv a tapasztalatok és a járványügyi helyzet változása esetén bármikor módosítható. A módosításokról a diákokat, a szülőket és a Brassai dolgozóit tájékoztatni szükséges.

 

Tiszaújváros, 2020. augusztus 31.

Tisztelettel

Jakab Dénes
igazgató