Járványügyi intézkedési terv – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv a Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező. “A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárság ágazati ajánlása a szakképzés egyészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” dokumentum jelen dokumentum mellékletét képezi, és azzal együtt érvényes. 

Helyi intézkedések:

A Brassai épületébe a beléptetés három bejáraton keresztül történik.

A Brassai épületeibe csak az ott tanuló diákok és a Brassai dolgozói léphetnek be! Bármilyen “külsős” személy belépése engedélyhez kötött, számára a kézfertőtlenítés és a maszk viselése kötelező. 

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében. A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a belépéskor kötelező testhőmérséklet mérés során is.

Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál (jelenleg 37,8º) másodszori mérés után is magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie.

Belépéskor a szakképző intézmény minden polgára részére szükséges a kézfertőtlenítés! A Brassai épületében egymástól mindenkinek, mindenhol a 1,5 méteres távolság tartására kell törekedni, amennyiben ez nem lehetséges, a maszk viselése kötelező (az intézmény területén mindenkinek saját maszkkal kell rendelkeznie). Mindenféle személyes kontaktus kerülendő (kézfogás, ölelkezés, puszi, simogatás stb….). A fokozott személyi higiéné betartása szükséges, ezért az intézmény legtöbb helyiségében kézfertőtlenítőt, a vizes blokkokban kézfertőtlenítőt és a megfelelő tisztasági eszközöket biztosítja, melyeknek rendszeres használata szükségszerű. 

Az iskola irodáiban csak az ügyintéző, és még egy személy tartózkodhat. 

A Brassai épületébe csak egészségesen szabad belépni! Az esetlegesen koronavírusos tüneteket mutató személy az orvosi szobában azonnal elkülönítésre kerül. Diák esetében az elkülönítésről a szülőt azonnal értesíti az iskola. Kérjük a szülőket, hogy hőemelkedéses, lázas, torokfájós, fejfájós gyermeküket ne engedjék az iskolánkba!

A nagyszámú diák miatt a tanórák rendje, a csengetési rend eltérhet a megszokottól, amelyről azonnal értesítjük a szülőt. Az első hét tapasztalatai után megalkotjuk helyi oktatási rendünket, amely ötvözi a tantermi és a tantermen kívüli digitális oktatás lehetőségeit. Ennek megszervezéséről, változásairól a szülők azonnali tájékoztatást kapnak. A tájékoztatás általában elektronikusan (e-mail, KRÉTA), vagy speciális esetben írásban történik. A szülők és oktatók kapcsolattartása elektronikusan, telefonon vagy levélben történik, csak rendkívüli esetekben lehet személyes.

A Brassaiban az oktatás közben használt eszközök, bútorok fertőtlenítése folyamatos, esetenként az oktatási óra közben is elvégezhetők. A fertőtlenítésbe a saját döntésük után, megfelelő felkészítéssel az oktatók és a diákok is bevonhatók.

A Brassai zsúfoltsága miatt az épületben való tartózkodási idő lerövidítése szükséges, ezért arra fogunk törekedni, hogy minden diák és oktató csak a tantermi oktatás miatt szükséges időben tartózkodjon az iskola épületében. 

Rendezvények, diák rendezvények, oktatási órán kívüli tömegsport rendezvények megtartása nem engedélyezett! Iskolai rendezvények megtartását a járványügyi veszélyek miatt egyelőre kerüljük, oktatási órán kívül szervezett eseményeken való részvétel nem kötelező.

Az oktatási óra alatt a tanuló csak az oktatási óra helyszínén tartózkodhat, becsengetéstől kicsengetésig, az órát tartó oktató felügyelete alatt.

A fent felsorolt szabályok a gyakorlati képzésre is vonatkoznak, melyeket a belső és külső gyakorló helyeken is be kell tartani!

Ezen intézkedési terv a tapasztalatok és a járványügyi helyzet változása esetén bármikor módosítható. A módosításokról a diákokat, a szülőket és a Brassai dolgozóit tájékoztatni szükséges.

 

A Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola a 2020. szeptember 1-jétől hatályos járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedéseit az alábbiakkal egészíti ki:

A COVID-19 vírus okozta világjárvány kihívás elé állítja az oktatási rendszereket és elsődleges célként fogalmazódik meg az oktatási-nevelési/szakképzési intézmények lehető legteljesebb körének biztonságos, zavartalan működése a fertőzés esetleges ismételt terjedése esetén.

A kiegészítés hozzájárul, hogy iskolánkban, a lehetőségek mellett is szervezett keretek között történjen az oktatás.

A SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola igazgatójának az irányításával, az alábbi legalább 3 fős munkacsoportokat hozunk létre:

 • digitális munkacsoport
 • oktatásszervezési munkacsoport
 • egészségügyi munkacsoport

 

Határidő: 2020. szeptember 7.

Felelős: igazgató

 

Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és a szakképző intézményi szabályozás való megjelenítés előkészítése.

 

Digitális munkacsoport

Feladata: digitális oktatás támogatása

 • a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;
 • tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; (járványügyi helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása kapcsán)
 • a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása. A felmérés kiterjed az intézményre, az oktatókra és a tanulókra is.
 • Alkalmazható platformok meghatározása: elsődleges: KRÉTA, Google Classroom, Microsoft Teams; egyéb

 

A digitális oktatói munkát támogató munkatársak: Csorba Károly Gergely (tel.: 70/396-5488 e-mail: csorba.karoly.gergely@gmail.com), Medve Zsolt (tel.: 30/549-1968 e-mail: mmedvezs@gmail.com), Karácsony Béla (tel.: 20/433-9412 e-mail: xmasbeela@gmial.com)

Feladatuk az oktatók támogatása digitális módszertan alkalmazása során.

 

Oktatásszervezési munkacsoport

Feladata: 

 • eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés szerint;
 • gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);
 • étkezés rendjének ütemezett meghatározása (a szakképző intézmény sajátosságai szerint);
 • a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendjének kialakítása;
 • kollégiumokban a már kialakított protokoll szerinti szabályok követésének koordinálása;
 • az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályainak meghatározása;
 • szülői tájékoztatók, értekezletek rendje meghatározása;
 • az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás feltételeinek biztosítottságára,
 • kiemelt feladat az érintett szakképző intézményekben a kollégium és a külföldi, (külhoni) diákoknál a megfelelő oktatásszervezési eljárás kialakítása, megtalálása.

 

Az oktatásszervezési munkát támogató munkatársak: Vass Mátyás (tel.: 70/384-4112 e-mail: vassmatyi.brassai@gmail.com), Páricsi Tamás (tel.: 30/259-8522 e-mail: tamas.paricsi@gmail.com), Molnár Zsuzsa (tel.: 70/250-7270 e-mail: zsuzsa.m@vipmail.hu)

Feladatuk a szakképző intézmények oktatásszervezési eljárásainak módszertani támogatása.

 

Egészségügyi munkacsoport 

Feladata: 

 • épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési rend meghatározása;
 • távolságtartás szabályainak meghatározása;
  • a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;
  • gyakorlati oktatás járványügyileg biztonságos megszervezéshez szükséges eszközök biztosítása;
  • tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:
 • elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;
 • felügyelet biztosítása;
 • hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;
 • azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;
 • hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendjének kialakítása;
 • a központilag meghozott járványügyi szabályok Centrum és iskolai alkalmazásának rendje, így különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok meghatározása

 

Az egészségügyi munkacsoportot támogató munkatársak: Veszprémi Balázs Ottóné (tel.: 30/283-4102 e-mail: zsofiveszo50@gmail.com), Galkó Ilona Erzsébet (tel.: 30/175-3289 e-mail: galkoica@gmail.com), Koháriné Szabó Krisztina (tel.: 30/486-0847 e-mail: muszakiv.brassai@gmail.com)

Feladatuk a Centrum és a szakképző intézmények támogatása a védekezéshez szükséges védőfelszerelések beszerzésében és a szakképző intézményekhez való eljuttatásban.

Ezen intézkedési terv a tapasztalatok és a járványügyi helyzet változása esetén bármikor módosítható. A módosításokról a diákokat, a szülőket és a Brassai dolgozóit tájékoztatni szükséges.

Érvényes: 2020. október 1-jétől.

Tiszaújváros, 2020. október 5.

Tisztelettel

Jakab Dénes
igazgató

Melléklet: “A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárság ágazati ajánlása a szakképzés egyészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” c. dokumentum

Betűméret
Kontraszt mód