TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS RENDJÉRŐL

Iskolánk 2014. szeptember 1-jétől szakmailag újra önállóan működik. Műszaki középiskolaként elkötelezettek vagyunk a természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű oktatása és a tudás alapú társadalom kiépítésének szolgálata mellett.  A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli képzésünk nyújt lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a munka világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tudással és kompetenciákkal lépjenek ki az iskolánk falai közül. Az új szakképzési rendszer minden itt tanuló diák számára lehetőséget ad az érettségi megszerzésére is.

Jakab Dénes igazgató

Iskolánk adatai:
 • Név: Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
 • Honlap: brassai.info
 • E-mail: brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
 • Telefon: 06-49/542-180
 • OM azonosító: 203 055

 

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

8. évfolyamot befejező tanulók, akik az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: 9. évfolyamra szakgimnáziumba vagy szakközépiskolába. Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. A Felvételi Központ feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

 

Szakképző iskolákban az egészségügyi követelményeinek való megfelelés vizsgálata:

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

Személyes egyeztetés szükséges.  

 

A középfokú felvételi eljárás szakaszai

A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.
 1. Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amelynek időszaka 2019. január 19-től 2019. április 30-ig tart.
 2. A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek időszaka 2019. május 6-tól 2019. augusztus 31-ig tart.
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát nem tartunk, a rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról

A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjra jogosultak. (hiányszakma) A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló a 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKKÖZÉPISKOLAI tanulmányok esetében:

 • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
 • az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
  1. 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
  2. 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
  3. 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
  4. 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
  5. 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKGIMNÁZIUMI tanulmányok esetében:

 • a tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon
 • az ösztöndíj havi mértéke, ha a tanulmányi eredmény:
  1. 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
  2. 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
  3. 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
  4. 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.
A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.Az iskolákban folyó támogatott képzések illetve hiányszakmáka tagozatoknál vannak feltüntetve.

 

Tájékoztató tanulói szerződésről

Szintvizsga sikeres megszerzése után, a 9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve lehetősége van a tanulónak, hogy tanulószerződéssel az iskolán kívül (cégnél) teljesítse gyakorlati képzését, így további pénzbeli juttatásokat kaphatnak.Tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát veszi figyelembe. Ez
 • 70% esetén a mindenkori minimálbér 15%- nak az 1,2-szerese. (2019-ben nettó: 26 820 Ft),
 • 60% esetén a mindenkori minimálbér 15%- nak 1,1-szerese. (2019-ben nettó: 24 585 Ft) ,
 • 50% esetén a mindenkori minimálbér 15%- a (2019-ben nettó: 22 350 Ft).
 

 

Képzési rendszerünk

Szakgimnázium (régi szakközépiskolai rendszer)

9-12. évfolyamon a tanulók a szakmai érettségi vizsgára készülnek, valamint ágazati szakmai képzésben is részesülnek. Az érettségit követően indul az egy évfolyamos képzés. A rangsor kialakítása az 5., 6. ,7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

1. Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, Tagozatkód: 0421

 • 4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő,
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 523 02).

 

2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport, Tagozatkód: 0422

 • 4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 481 05).

 

3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozatkód: 0423

 • 4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német.  A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 521 03).

 

4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport, Tagozatkód: 0424

 • 4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai titkár szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 346 03).
 • Pályaalkalmassági követelmény: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban; az angol nyelv értékelése és minősítése alóli felmentés kizáró ok. 
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: ép kezek, ép látás, ép hallás.

 

5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport, Tagozatkód: 0425

 • 4 évfolyamos, 1 osztály, 
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 344 01).

 

 

Szakközépiskola (régi szakmunkás/szakiskolai rendszer)

A nyolcadikos tanulók közül azok, akik elsősorban szakmai tudás megszerzése miatt iratkoznak be szakképző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát szerezhetnek. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára. A rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik. A szakközépiskolai képzésekre való felvétel feltétele, az egészségügyi alkalmassági követelményeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vonatkozó orvosi szakvéleményeket a beiratkozáskor be kell mutatni. 

 

1. Műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, Tagozatkód: 0431

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő,
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az angol
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a villanyszerelő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 522 04).

 

2. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport, Tagozatkód: 0432

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő,
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az ipari gépész szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 521 04).

 

3. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport, Tagozatkód: 0433

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 582 09).

 

4. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport, Tagozatkód: 0434

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a hegesztő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 521 06).

 

5. Szociális szakterület, Szociális szolgáltatások szakmacsoport, Tagozatkód: 0435

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 762 01).

 

Szakmai vizsgával rendelkezők felkészítése érettségi vizsgára

A szakmai vizsgával rendelkezők tanuló - közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával - folytathatja tanulmányait olyan kétéves szakközépiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével. Az érettségi vizsgán a tanuló a következő négy kötelező közismereti vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
 1. magyar nyelv és irodalom,
 2. történelem,
 3. matematika,
 4. idegen nyelv
Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni, így szakmai érettségi vizsgával fog majd rendelkezni a tanuló.

 

Érettségire épülő szakképzés

A sikeres érettségi vizsga után lehetőség van arra, hogy iskolánkban két év alatt szakképesítést szerezzenek a következő területeken:

 

1. Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 523 02).

2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 481 05).

3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 521 03).

4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az ügyviteli titkár szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 346 03). Pályaalkalmassági követelmény: az angol nyelv alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény nincs.

5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a pénzügyi–számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 344 01).

2019/2020. tanév

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

SZAKKÖZÉPISKOLA
9. évfolyam
1/9.FO központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő +hegesztő 10 Nagyné Kovács Anett
1/9.H hegesztő 27 Rémiás Róbert
1/9.LV ipari gépész + villanyszerelő 10 Mészáros Attila
1/9.SZ szociális gondozó és ápoló 22 Veszprémi Balázs Ottóné
9. évfolyam összesen: 69  
 
10. évfolyam
2/10.F központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 11 Nagy Endre
2/10.H hegesztő 16 Orosz István
2/10.O hegesztő 18 Szekeres Milán
2/10.L ipari gépész 17 Zelei Attila Péter
2/10.SZ szociális gondozó és ápoló 17 Kiss Éva
2/10.V villanyszerelő 13 Képes Judit
10. évfolyam összesen: 92  
 
11. évfolyam
3/11.F központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 9 Petruska Zoltán
3/11.H hegesztő 19 Vasas Zsolt Ferenc
3/11.L ipari gépész 14 Ducsai Zoltán
3/11.SZ szociális gondozó és ápoló 10 Molnárné Czaga Tímea
3/11.V villanyszerelő 10 Nagy Róbert
11. évfolyam összesen: 62  
 
SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK ÖSSZESEN: 223  

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

SZAKGIMNÁZIUM
9. évfolyam
1/9.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 22 Veres Attila
1/9.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 25 Török István
1/9.T irodai titkár 24 Kalotai Hajnalka
9. évfolyam összesen: 71  
 
10. évfolyam
2/10.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 26 Jakab Kinga
2/10.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 23 Koncsik Viktor
2/10.T irodai titkár 24 Magineczné Lukács Enikő
10. évfolyam összesen: 73  
 
11. évfolyam
3/11.E elektronikai technikus 16 Sipos Gábor
3/11.M műszaki informatikus 18 Dányi Krisztina
3/11.KG pénzügyi-számviteli ügyintéző + gépgyártástechnológiai technikus (angol) 17 Herczegné Szabó Anita
3/11.TG irodai titkár + gépgyártástechnológiai technikus (német) 20 Szentpéteri Mónika
11. évfolyam összesen: 71  
 
12. évfolyam
4/12.E elektronikai technikus 16 Szlávik Tibor
4/12.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus (angol) 24 Baloghné Szerencsi Éva
4/12.TG irodai titkár + gépgyártástechnológiai technikus (német) 17 Molnárné Garadnai Nóra
12. évfolyam összesen: 57  
 
SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
SZÉ/12/1. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése   Zsóriné Mezei Anita
SZÉ/12/2. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 17 Kerényi György
Összesen:    
 
SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN    

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉS
5/13.E elektronikai technikus 6 Kóródi Dávid
5/13.G gépgyártástechnológiai technikus 14 Bazsóné Marossy Rita
5/13.K pénzügyi-számviteli ügyintéző 10 Hudiné Üveges Judit
5/13.T ügyviteli titkár 19 Wágner Judit
Érettségi utáni képzésben résztvevők összesen: 49  
Szakközépiskola 16 osztály  
Szakgimnázium 15 osztály  
Érettségi utáni képzés 4 osztály  
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 35 OSZTÁLY  

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

FELNŐTTOKTATÁS
       
       
       
       
Felnőttoktatás összesen:    

Tanulóinknak lehetőségük van étkezés igénybe vételére a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium menzáján.

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap előre meghatározott napjain kell az iskolában vagy a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (TIK) fizetni, a TIK által meghatározott időpontokban. A TIK az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a tanuló részére azt visszafizeti, ha az étkezést a tanuló legkésőbb az étkezést megelőző napon 12 óráig az élelmezési ügyintézőnél lemondja.
További részletek: TIK

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (4) bekezdése alapján a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

A térítési díjjal, tandíjjal összefüggő kedvezményekre való jogosultság iránti igényt írásban kell benyújtani az iskola vezetőjének.

A fenntartó az iskola értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.

Az Állami számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

2015/2016. tanév

  LEMORZSOLÓDÁS (fő) ÉVISMÉTLŐ (fő)
Szakközépiskola 19 12
Szakiskola 50 5
Érettségi utáni képzés 7 1