Közzétételi lista – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS RENDJÉRŐL

Iskolánk 2014. szeptember 1-jétől szakmailag újra önállóan működik. Műszaki középiskolaként elkötelezettek vagyunk a természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű oktatása és a tudás alapú társadalom kiépítésének szolgálata mellett.  A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli képzésünk nyújt lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a munka világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tudással és kompetenciákkal lépjenek ki az iskolánk falai közül. Az új szakképzési rendszer minden itt tanuló diák számára lehetőséget ad az érettségi megszerzésére is.

Jakab Dénes igazgató

Iskolánk adatai:
 • Név: Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
 • Honlap: brassai.info
 • E-mail: brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
 • Telefon: 06-49/542-180
 • OM azonosító: 203 055

 

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

8. évfolyamot befejező tanulók, akik az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: 9. évfolyamra szakgimnáziumba vagy szakközépiskolába. Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. A Felvételi Központ feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

 

Szakképző iskolákban az egészségügyi követelményeinek való megfelelés vizsgálata:

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

Személyes egyeztetés szükséges.  

 

A középfokú felvételi eljárás szakaszai

A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.
 1. Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amelynek időszaka 2019. január 19-től 2019. április 30-ig tart.
 2. A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek időszaka 2019. május 6-tól 2019. augusztus 31-ig tart.
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát nem tartunk, a rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról

A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjra jogosultak. (hiányszakma) A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló a 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKKÖZÉPISKOLAI tanulmányok esetében:

 • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
 • az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
  1. 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
  2. 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
  3. 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
  4. 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
  5. 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKGIMNÁZIUMI tanulmányok esetében:

 • a tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon
 • az ösztöndíj havi mértéke, ha a tanulmányi eredmény:
  1. 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
  2. 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
  3. 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
  4. 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.
A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.Az iskolákban folyó támogatott képzések illetve hiányszakmáka tagozatoknál vannak feltüntetve.

 

Tájékoztató tanulói szerződésről

Szintvizsga sikeres megszerzése után, a 9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve lehetősége van a tanulónak, hogy tanulószerződéssel az iskolán kívül (cégnél) teljesítse gyakorlati képzését, így további pénzbeli juttatásokat kaphatnak.Tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát veszi figyelembe. Ez
 • 70% esetén a mindenkori minimálbér 15%- nak az 1,2-szerese. (2019-ben nettó: 26 820 Ft),
 • 60% esetén a mindenkori minimálbér 15%- nak 1,1-szerese. (2019-ben nettó: 24 585 Ft) ,
 • 50% esetén a mindenkori minimálbér 15%- a (2019-ben nettó: 22 350 Ft).
 

 

Megújúló képzési rendszerünk

Technikum

9-12. évfolyamon a tanulók a szakmai érettségi vizsgára készülnek, valamint ágazati szakmai képzésben is részesülnek. Az érettségit követően indul az egy évfolyamos képzés. A rangsor kialakítása az 5., 6. ,7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

1. Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, Tagozat kódja: 0421

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő,
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az Elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 523 02).

 

2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport, Tagozat kódja: 0422

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 481 09).

 

3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0423

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. 
 • A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 521 03).

4. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0424

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. 
 • A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Mechatronikai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 523 04).

5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport, Tagozat kódja: 0425

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 344 01).

6. Közgazdaság ágazat, ügyvitel szakmacsoport, Tagozat kódja: 0426

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 344 05).
 • Pályaalkalmassági követelmény: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban; az angol nyelv értékelése és minősítése alóli felmentés kizáró ok. 
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: ép kezek, ép látás, ép hallás.

 

 

Szakképző iskola

A nyolcadikos tanulók közül azok, akik elsősorban szakmai tudás megszerzése miatt iratkoznak be szakképző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát szerezhetnek. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára. A rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik. A szakközépiskolai képzésekre való felvétel feltétele, az egészségügyi alkalmassági követelményeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vonatkozó orvosi szakvéleményeket a beiratkozáskor be kell mutatni. 

 

1. Gépészet ágazat, villamosipar és elektronika szakmacsoport, Tagozat kódja: 0431

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő,
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az angol
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Villanyszerelő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 522 05).

 

2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0432

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő,
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az Gépi és CNC forgácsoló szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 521 15).

 

3. Gépészet ágazat, épületgépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0433

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 582 09).

 

4. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0434

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Hegesztő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 521 06).

 

5. Szociális ágazat, Szociális szolgáltatások szakmacsoport, Tagozat kódja: 0435

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 762 01).

 

6. Vegyipar ágazat, vegyipar szakmacsoport, Tagozat kódja: 0436

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Műanyagfeldolgozó szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 521 09).

 

Szakmai vizsgával rendelkezők felkészítése érettségi vizsgára

A szakmai vizsgával rendelkezők tanuló - közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával - folytathatja tanulmányait olyan kétéves szakközépiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével. Az érettségi vizsgán a tanuló a következő négy kötelező közismereti vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
 1. magyar nyelv és irodalom,
 2. történelem,
 3. matematika,
 4. idegen nyelv
Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni, így szakmai érettségi vizsgával fog majd rendelkezni a tanuló.

 

Érettségire épülő szakképzés

A sikeres érettségi vizsga után lehetőség van arra, hogy iskolánkban két év alatt szakképesítést szerezzenek a következő területeken:

 

1. Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 523 02).

2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 481 05).

3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 521 03).

4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai titkár szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 346 03). Pályaalkalmassági követelmény: az angol nyelv alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény nincs.

5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a pénzügyi–számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 344 01).

2020/2021. tanév

 

OSZTÁLYOK SZÁMA

LÉTSZÁM

Szakképző iskola 15  248
Technikum 14 266
Érettségi utáni képzés 5 67
Felnőtt szakképző iskola 6 121
Felnőtt technikum 6 84
Érettségi felkészítő 2 43

ÖSSZESEN:

46

829

2020/2021. tanév

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
9. évfolyam
1/9.FH gépi és CNC forgácsoló +hegesztő 22 Ducsai Zoltán
1/9.H hegesztő 25 Varga Viktória
1/9.K központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 23 Petruska Zoltán
1/9.SZ szociális ápoló és gondozó 20 Czaga Tímea
1/9.V villanyszerelő 18 Tóth Sándor Róbert
9. évfolyam összesen: 108  
 
10. évfolyam
2/10.FH központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő +hegesztő 21 Nagyné Kovács Anett
2/10.O hegesztő 18 Rémiás Róbert
2/10.LV ipari gépész + villanyszerelő 13 Mészáros Attila
2/10.SZ szociális gondozó és ápoló 19 Veszprémi Balázs Ottóné
10. évfolyam összesen: 71  
 
11. évfolyam
3/11.F központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 6 Nagy Endre
3/11.H hegesztő 12 Orosz István
3/11.O hegesztő 17 Szabó Csaba
3/11.L ipari gépész 14 Zelei Attila Péter
3/11.SZ szociális gondozó és ápoló 13 Kiss Éva
3/11.V villanyszerelő 7 Nagy Róbert
11. évfolyam összesen: 69  
 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÖSSZESEN: 248  
     

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

TECHNIKUM
9. évfolyam
9.IE informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus + elektronikai technikus 22 Kóródi Dávid
9.GM gépgyártástechnológiai technikus + mechatronikai technikus 18 Bazsóné Marossy Rita
9.PÜ pénzügyi-számviteli ügyintéző + vállalkozási ügyviteli ügyintéző 18 Fenyves Gabriella
9.Ü vállalkozási ügyviteli ügyintéző 18 Kerényi György
9. évfolyam összesen: 76  
 
10. évfolyam
10.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 18 Veres Attila
10.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 27 Török István
10.T irodai titkár 22 Hágen Zsolt
10. évfolyam összesen: 67  
 
11. évfolyam
11.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 16 Jakab Kinga
11.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 18 Koncsik Viktor
11.T irodai titkár 22 Magineczné Lukács Enikő
11. évfolyam összesen: 56  
 
12. évfolyam
12.E elektronikai technikus 16 Sipos Gábor
12.M műszaki informatikus 18 Dányi Krisztina
12.KG pénzügyi-számviteli ügyintéző + gépgyártástechnológiai technikus (angol) 14 Herczegné Szabó Anita
12.TG irodai titkár + gépgyártástechnológiai technikus (német) 19 Szentpéteri Mónika
12. évfolyam összesen: 67  
 
13. évfolyam
5/13.E elektronikai technikus 16 Szlávik Tibor
5/13.G gépgyártástechnológiai technikus 16 Bartók István
5/13.K pénzügyi-számviteli ügyintéző 10 Hudiné Üveges Judit
5/13.M műszaki informatikus 13 Baloghné Szerencsi Éva
5/13.T irodai titkár 12 Molnárné Garadnai Nóra
13. évfolyam összesen: 67  
 
TECHNIKUM ÖSSZESEN 333  
 
SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
SZÉ/12/1. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 29 Wágner Judit
SZÉ/12/2. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 14 Zsóriné Mezei Anita
Összesen: 43  
 
 
Szakképző iskola 15 osztály 248
Technikum 19 osztály 333
Szakiskolát végzettek középiskolája 2 osztály 43
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 36 OSZTÁLY 624
     

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

FELNŐTTOKTATÁS
1/13.Fe202002 elektronikai technikus 16 Sipos Gábor
1/13.Fg202002 gépgyártástechnológiai technikus 14 Bartók István
2/14.Fm201902 műszaki informatikus 14 Ladányi-Tarnóczi Enikő
2/14.Fe201902 elektronikai technikus 16 Kóródi Dávid
2/14.Fg201902 gépgyártástechnológiai technikus 6 Török István
2/14.Fe201909 elektronikai technikus 18 Tóth Sándor Róbert
Felnőtt technikum összesen: 84  
 
Ksz/11.Fv202002 villanyszerelő 16 Nagy Róbert
Ksz/11.Ff202002 központifűtés- és gázh. rendszerszerelő 16 Kiss Gergely
Ksz/11.Fh202002 hegesztő 16 Petruska Zoltán
Ksz/12.Fh201902 hegesztő 19 Nagy Endre
Ksz/12.Fh201909 hegesztő 18 Kiss Gergely
Ksz/12.Fv201902 villanyszerelő 18 Páricsi Tamás
Ksz/12.Fv201909 villanyszerelő 18 Páricsi Tamás
Felnőtt szakképző iskola összesen: 121  
FELNŐTTOKTATÁS ÖSSZESEN: 205  
 
Felnőtt technikum 6 osztály 84
Felnőtt szakképző iskola 7 osztály 121
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 13 OSZTÁLY 205

AZ ISKOLA TANULÓINAK ÖSSZLÉTSZÁMA: 829 fő

Tanulóinknak lehetőségük van étkezés igénybe vételére a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium menzáján.

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap előre meghatározott napjain kell az iskolában vagy a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (TIK) fizetni, a TIK által meghatározott időpontokban. A TIK az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a tanuló részére azt visszafizeti, ha az étkezést a tanuló legkésőbb az étkezést megelőző napon 12 óráig az élelmezési ügyintézőnél lemondja.
További részletek: TIK

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (4) bekezdése alapján a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

A térítési díjjal, tandíjjal összefüggő kedvezményekre való jogosultság iránti igényt írásban kell benyújtani az iskola vezetőjének.

A fenntartó az iskola értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.

Az Állami számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

Eseménynaptár a 2019/2020. tanévre

Ssz. A rendezvény Felelős
Tervezett ideje Elnevezése Helyszíne
1. 2020. augusztus 31. 9:00 Oktatótestületi értekezlet Brassai aula igazgató
2. 2020. szeptember 1. 8:00 Tanévnyitó ünnepély Brassai tantermek igazgató
3. 2020. szeptember 2-18. Szülői értekezletek Brassai (online) igazgató, osztályfőnökök
4. 2020. szeptember 25. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap Brassai testnevelés munkaközösség
5. 2020. október 6. Aradi vértanúk emléknapja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
6. 2020. október 12. 14:30 Az 1. fogadóóra Brassai (online) igazgatóhelyettesek
7. 2020. október folyamán Pályaválasztási szülői értekezletek az általános iskolások számára Brassai Általános iskolák igazgatóhelyettesek
8. 2020. október 22. Október 23. - Nemzeti ünnep, iskolai megemlékezés Brassai igazgatóhelyettesek, Murvai Erzsébet, Dányi Krisztina, Kerényi György
9. 2020. október folyamán Kopaszavató Brassai tornaterem DÖK-vezető
10. 2020. október, november, december, január folyamán Nyílt napok és nyílt szülői értekezlet Brassai igazgatóhelyettesek
11. 2020. november folyamán Oktatói értekezlet Brassai igazgató
12. 2020. november folyamán EU-s szakképzési hét Brassai igazgatóhelyettesek
13. 2020. november-2021. április Nyílt technika órák az általános iskolások számára Brassai igazgatóhelyettesek
14. 2020. november 13. A magyar nyelv napja Brassai (online) osztályfőnökök
15. 2020. november 27. 17:00 Szalagavató Derkovits Gy. M. K. igazgatóhelyettekes, of. mk. vez.
16. 2020. december 1., 4., 11., 18. Adventi gyertyagyújtás Brassai of. mk. vezető
17. 2020. december 7. 14:30 A 2. fogadóóra Brassai (online) igazgatóhelyettesek
18. 2021. január 11-től NETFIT felmérés kezdete   szaktanárok
19. 2021. január 22. Az I. félév vége; osztályozókonferencia Brassai aula igazgatóhelyettesek
20. 2021. január 25-február 5. Szülői értekezletek Brassai (online) osztályfőnökök
21. 2021. február 10. 14:00 Félévi oktatótestületi értekezlet Brassai aula igazgató
22. 2021. február 15. 14:30 A 3. fogadóóra Brassai (online) igazgatóhelyettesek
23. 2021. február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
24. 2021. február folyamán Alapítványi bál Brassai Alapítvány, alkalmazotti közösség
25. 2021. március 1-5. "Pénz7" Pénzügyi és vállalkozói témahét Brassai Papp Veronika
26. 2021. március 8. 13:00 Nőnap Brassai  
27. 2021. március folyamán Bűnmegelőzési prevenciós nap   Veszprémi Balázs Ottóné
28. 2021. március 12. Március 15. - Nemzeti ünnep, iskolai megemlékezés Brassai igazgatóhelyettesek, Hágen Zsolt, Kerényi György
29. 2021. március 22-26. Digitális témahét Brassai Szentpéteri Mónika, Koncsik Viktor
30. 2021. március 31. DÖK-nap Brassai DÖK-vezető
31. 2021. április folyamán Szakmák éjszakája Brassai szakmai igazgatóhelyettes
32. 2021. április 12. 14:30 A 4. fogadóóra Brassai (online) igazgatóhelyettesek
33. 2021. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
34. 2021. április 19-23. Fenntarthatósági témahét Brassai Herczegné Szabó Anita, DÖK-vezető
35. 2021. április folyamán Diákközgyűlés Brassai igazgató és DÖK-vezető
36. 2021. április 29. 12.00 A végzős osztályok osztályozó konferenciája Brassai aula igazgatóhelyettesek
37. 2021. április 30.  Ballagás Brassai udvar igazgatóhelyettesek
38. 2021. május 3-4-5. Tanítás nélküli munkanapok (érettségi szünet)
39. 2021. május 11. Tanítás nélküli munkanap a technikumi tanulóknak
40. 2021. május 26. 8:00 Országos kompetenciamérés (10. évf.) Pázmándi Henriett, Zsóriné Mezei Anita
41. 2021. május 28.  Gyereknap Brassai minden alkalmazott
42. 2021. június 4. A nemzeti összetartozás napja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
43. 2021. június 4. Pedagógusnap   igazgató
44. 2021. június Szak-ma tábor   szakképzési igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatás-vezető
45. 2021. június 11. 14:00 Osztályozó konferencia az alsóbb évfolyamoknak Brassai aula igazgatóhelyettesek
46. 2021. június 16. MOL duális képzés évzáró Brassai igazgató
47. 2021. június 16.-július 14. Összefüggő szakmai gyakorlat   Vass Mátyás, Páricsi Tamás
48. 2021. június 28. 9:00 Bizonyítványosztás Brassai udvar igazgatóhelyettesek
49. 2021. június 30. 9:00 Tanévzáró oktatótestületi értekezlet Brassai aula igazgató
50. 2021. augusztus 24., 25. Javítóvizsga Brassai igazgatóhelyettesek
Munkakör Foglalkoztatás típusa Végzettség legmagasabb foka Szakképzettség
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA magyartanár, történelem szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató, általános gépészmérnök
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem biológia-kémia szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc mérnöktanár, közlekedésmérnök
könyvtárostanár teljes munkaidős egyetem történelem, vizuális és környezetkultúra, könyvtár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola testnevelőtanár
fejlesztőpedagógus teljes munkaidős egyetem gyógypedagógus
szakmai tanár, szakoktató teljes munkaidős főiskola egészségügyi szakoktató
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem-földrajz szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem matematika-földrajz szakos tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem gazdasági agrármérnök, mérnöktanár
igazgató, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem informatika szakos tanár, okleveles geológus
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem matematika-fizika szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola angol nyelvtanár, közgazdász
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola ügyvitel-kommunikáció szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem magyartanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, mezőgazdasági mérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem-orosz szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskolai műszaki szakoktató, munkavédelmi technikus
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem BSc programtervező informatikus
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató részmunkaidős főiskola villamosipari műszaki tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök, mérnöktanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem angol nyelv és irodalom - történelem szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem BA testnevelő-edző
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA gyors- és gépírás, magyar szakos tanár, oktatásinformatikus, család- és gyermekvédő tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gépészmérnök, gyárszerelő üzemmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki tanár, üzemgépész üzemmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola villamosmérnök
igazgatóhelyettes, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MSc testnevelés-földrajz szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola német-francia nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gyors- és gépírás, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, igazgatásszervező
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angoltanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskola szakoktató
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola matematika-földrajz szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola közgadász, mérlegképes könyvelő
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem angol szakos nyelvtanár, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol nyelvből)
gyakorlati oktatás-vezető, szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola villamosmérnök, mérnöktanár
igazgatóhelyettes, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola testnevelő tanár, műszaki szakoktató
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem testnevelő tanár, sportoktató (úszás), kajak-kenu szakedző
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola testnevelő tanár, labdarúgó edző
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki oktató, szervező üzemmérnök
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola testnevelés-biológia szakos tanár, táncpedagógus, sportoktató (röplabda)
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató, oktatásinformatikus, számítógép-programozó, elektronikai műszerész
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem BA angol
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár részmunkaidős egyetem történelem szakos tanár, vállalkozás és marketing a bel- és külpiacon szakközgazdász
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola szakoktató, technika szakos tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem MA informatikatanár, ügyvitel-számítástechnika szakos tanár, gazdasági informatikus, kereskedelmi technikus
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA matematikatanár, mérnökinformatikus, testnevelés szakos tanár, sportedző (labdarúgás)
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem mérnöktanár, gépészmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola testnevelés-orosz nyelv és irodalom szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola matematika-német nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök
igazgatóhelyettes, szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola automatizálási üzemmérnök, automatizálási műszaki tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem egészségügyi tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem földrajz-történelem szakos tanár, közgazdász tanár idegenforgalmi és szálloda szakon
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc gépészmérnök, mérnöktanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA matematikatanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó főiskola automatizálási műszaki tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár óraadó főiskola számítástechnika tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem BSc mentőtiszt
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem MSc mérnöktanár, gépészmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem okleveles ápoló
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár óraadó egyetem informatikatanár
Munkakör Foglalkoztatás típusa Végzettség legmagasabb foka Szakképzettség
gyógypedagógiai asszisztens teljes munkaidős technikum gyógypedagógiai asszisztens, kisgyermekgondozó-nevelő
iskolatitkár teljes munkaidős középiskola számítógépes műszaki rajzoló, számítógép-kezelő
iskolatitkár teljes munkaidős középiskola gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
rendszergazda teljes munkaidős egyetem matematikus
műszaki vezető teljes munkaidős középiskola gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető; anyag- és áruforgalmi ügyintéző (raktárgazdálkodó)
rendszergazda teljes munkaidős felsőfok számítástechnikai szoftver-üzemeltető

2019/2020. tanév

  LEMORZSOLÓDÁS (fő) ÉVISMÉTLŐ (fő)
Szakgimnázium 22 6
Szakközépiskola 22 13
Érettségi utáni képzés 0 0

 

Vizsgatárgy Évszám
  2015 2016 2017 2018 2019
magyar nyelv és irodalom (középszint) 2,32 2,81 2,65 2,77 3,00
matematika (középszint) 2,09 2,78 2,72 2,39 2,35
történelem (középszint) 2,70 3,09 3,08 3,05 2,92
történelem (emeltszint) - - - - 4,00
angol nyelv (középszint) 2,60 3,10 2,55 2,87 2,75
angol nyelv (emeltszint) - 5,00 3,50 2,83 -
német nyelv (középszint) 2,40 2,50 2,00 2,83 2,80
rajz és vizuális kultúra (középszint) 3,16 4,40 - - -
vizuális kultúra (középszint) - - 2,50 - -
elektronikai alapismeretek (középszint) 2,33 3,14 - - -
villamosipar és elektronika ismeretek (középszint) - - 3,42 2,91 2,33
fizika (középszint) 4,00 5,00 - 3,00 -
informatika (középszint) 3,18 3,00 2,00 3,00 4,00
ügyvitel alapismeretek (középszint) 3,38 3,66 3,43 3,77 4,00
földrajz (középszint) - 4,00 - - -
testnevelés (középszint) - 5,00 - - -
gépészet ismeretek (középszint) - - - 2,91 2,85
közgazdaság ismeretek (emeltszint) - - - - 1,00

Tanórán kívüli foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje

Tanórán kívüli foglalkozásokat, iskolai csak a kötelező tanítási órák után lehet tartani, az ezzel megbízott pedagógus szervezésével és vezetésével.

Tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, a tantestület, az iskolavezetés, illetve más iskolai vagy iskolán kívüli szervezet kezdeményezheti.

A tanórán kívüli foglalkozások szervezésének és működésének szabályait a jogszabályi előírások, valamint az iskola pedagógiai program vonatkozó előírásait figyelembe vételével kell meghatározni.

A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon, önkéntesen vállalt feladat, ezért jelentkezés után az aktív részvétel már kötelező.

A tanuló iskolán kívüli, más iskola, szervezet vagy egyesület által szervezett, tanítási időt is érintő foglalkozásokon, tevékenységekben csak az osztályfőnök javaslata alapján megadott igazgatói engedéllyel vehet részt.

Tantárgyi korrepetálások

A korrepetálási igényeket minden tanév szeptember 30-ig a szaktanároknak fel kell mérni, és le kell adni a munkaközösség-vezetőknek. Az igények és a finanszírozási lehetőségek összehangolása után, a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján, az igazgató-helyettes elkészíti a korrepetálási ütemtervet.

A korrepetálásokat az ezzel megbízott pedagógus szervezi meg.

A korrepetálások megtartását az előírásoknak megfelelően vezetett csoportnaplóban kell dokumentálni.

Szakkörök

A szakkör az iskola pedagógiai programjával összhangban, a szabadidő alatt megvalósítható nevelőmunka tevékenységi formája.

Az iskolai szakkörök feladata, hogy elősegítsék az iskolai nevelési célok megvalósítását, illetve járuljanak hozzá a tehetséggondozás és a tananyagot kiegészítő ismeretek elsajátításához.

A szakköri foglalkozások tartalmát lehetőség szerint a tanulók érdeklődési köréhez, igényeihez kell igazítani.

A szakköri foglalkozásokat az előírt módon csoportnaplóban dokumentálni kell.

A szakkör működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, helyiséget és berendezéseket az iskola biztosítja. A szükséges anyagok és az elkészült szakköri termékek nyilvántartása és kezelése a szakkörvetető pedagógus feladata.

Kirándulások, színház- és múzeumlátogatások

Az osztályközösségek kialakítása, a tananyag elmélyítése, a tanagyag feldolgozás segítése, a tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása érdekében az osztályfőnökök, a szaktanárok kirándulásokat, tanulmányi utakat és szakmai programokat szervezhetnek. Ezeken való részvétel önkéntes és teljes mértékben önköltséges. A fenntartó részére finanszírozási kötelezettséggel nem járnak. Kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, oktatási időben vagy azon túl, csak igazgató tudtával és előzetes engedélyével szervezhető.

Az iskola által szervezett kirándulásokra, látogatásokra annyi felügyelő tanárt kell biztosítani, amennyit a zavartalan lebonyolítás igényel, de 20 fő tanulónként legalább egy pedagógust.

A kirándulást úgy kell megszervezni, hogy a szülőket a költségekkel csak a legszükségesebb mértékben terheljük.

A szociális rászorultság alapján a tanulók a kirándulások, üzemlátogatások, kulturális létesítmények látogatása kapcsán felmerülő költségek finanszírozásának támogatására az alapítványtól támogatást kérhetnek.

Tanulók által szervezett rendezvények

A tanuló által kezdeményezett és szervezett rendezvények, programok tartását, a tanulók kérelme alapján, az igazgató engedélyezi.

A kérelmet a tervezett időpont, a tartalom és a részvevők körének feltüntetésével, írásban vagy szóban, legalább 7 nappal a program tervezett időpontja előtt kell benyújtani az igazgatóhoz.

A tanulók által szervezett programok lebonyolításához szükséges helyiségeket /osztályterem/ illetve a berendezések, eszközök használatát / bútorok, magnetofon, CD lejátszó / az iskola ingyen biztosítja.

A rendezvények és programok csak az arra kijelölt tanteremben, legfeljebb 21 óráig, legalább egy felügyelő tanár részvételével tarthatók.

Elvárjuk a fegyelmezett, kulturált magatartást, az alkalomhoz illő viselkedést.

Az iskolai rendezvényeken a vendégekre is vonatkoznak a Házirend előírásai. Aki vendéget hoz, az felel annak magatartásáért.

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

Az iskolai sportkör feladatait az iskolában működő Diáksport Egyesület látja el, melynek részletes feladatkörét az iskola és a DSE között megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

Az iskolába beiratkozott minden diák automatikusan tagjává válik a DSE-nek.
Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Minden munkaközösség az adott tanévet megelőző alakuló értekezletén saját területére vonatkozóan áttekinti, frissíti és aktualizálja a munkaközösség szakmai profiljába tartozó tantárgyakra vonatkozó írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendjét. Ezt a honlapon is nyilvánosságra hozzuk, valamint ismertetni kell az elvárásokat a tanulókkal (az első tanórán) és szülőkkel is (szülői értekezleten).

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A tanulók otthoni, hétvégi és a tanítási szünetekre vonatkozó terhelése nem haladhatja meg a hétközi, egyik óráról a másikra feladott tananyag mennyiségét. 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.  Az otthoni tanulási idő (a szóbeli és írásbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 30-50 percet vehet igénybe egy tárgyból. 

A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1,5-2 óránál.
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 • osztályozóvizsga,
 • különbözeti vizsga,
 • javítóvizsga.
  Hatálya kiterjed az iskola valamennyi tanulójára:
 • aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
 • akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
 • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
  Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 • akik átvételüket kérik az iskolába és ennek feltételeként az iskola igazgatója különbözeti/osztályozó vizsga letételét írja elő.
  Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget.
  Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen:
 • meghaladja a 250 tanítási órát,
 • vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,
 • vagy szakképzési évfolyamon az egész évre előírt elméleti órák 20 százalékát,
 • vagy szakképzési évfolyamokon a szakmai elméleti és gyakorlati órák 20-20 százalékát,
és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási évben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanév végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

 

Az évközi vizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként, képzési típusonként

Évközi vizsgák (A javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák estében)

 

Közismereti tárgyak

 

Szakgimnázium (9-12. évfolyam)

Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
 1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg (az tantárgy mindenkori írásbeli érettségi követelményeiben szereplő, adott évfolyamra vonatkozó témák és feladattípusoknak megfelelően összeállított feladatlap, kérdések).
 2. rész: Szóbeli vizsga: Amennyiben a tanuló az írásbeli vizsgán nem ér el legalább 12 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen. Abból a tárgyból, amelyből csak szóbeli vizsgát szervez az intézmény a mindenkori szóbeli érettségi vizsga követelményei az irányadóak
  Értékelés: a mindenkori középszintű érettségi vizsgaszabályzat százalékai szerint.   Tartalmi követelmények: A mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és feladattípusok közül azon félévben/évben tanított témakörök.

 

1. Matematika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   Amennyiben a tanuló eredménye eléri az elégséges alsó határát, nem tesz szóbeli vizsgát.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból   Egyéb szabályok: számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

2. Fizika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

3. Földrajz

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Atlasz, a topográfiai feladatok kivételével a vizsgák során használható.

 

4. Vizuális kultúra

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen  
 • előre kiadott témák közül tetszés szerint választott legalább 3 kérdéskör feldolgozása képi formában, legalább két különböző technika alkalmazásával a megismertek közül
 • a művészettörténet tanult műfajainak, kiemelkedő alkotóinak és műveinek, valamint legalább egy műelemző módszernek az ismerete, feldolgozása képi, írásbeli vagy szóbeli formában történik.
  A vizsga időtartama: 15 perc.

 

5. Magyar nyelv és irodalom

Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett, illetve az aktuális év témaköreiből összeállított tételsorból kihúzott témából.   Egyéb szabályok: szöveggyűjtemény használata engedélyezett.

 

6. Történelem

Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett, illetve az aktuális év témaköreiből összeállított tételsorból kihúzott témából.   Egyéb szabályok: Atlasz használata engedélyezett.

 

7. Etika

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: szóbeli: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

8. Idegen nyelv

A tantárgyból csak írásbeli vizsga van.   A vizsga időtartama: 60 perc   Egyéb szabályok: Segédeszköz nem használható.

 

9. Kötelező komplex természettudományos tantárgy

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

Szakközépiskola ( 9 - 11. évfolyam)

Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
 1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg az intézmény Pedagógiai programjának az adott tantárgyara vonatkozó előírásai alapján összeállítva.
 2. rész: Szóbeli vizsga: Amennyiben a tanuló az írásbeli vizsgán nem ér el legalább 10 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen. A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból, illetve a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből.
  Amennyiben a tanuló eredménye eléri az elégséges alsó határát, nem tesz szóbeli vizsgát.   Értékelés: 0% – 24%: elégtelen, 25% – 39%: elégséges, 40% – 59%: közepes, 60% – 79%: jó, 80% – 100%: jeles.   Tartalmi követelmények: A mindenkori érvényes helyi pedagógiai programban a szakközépiskolai képzésre vonatkozó témák közül az aktuális tanévben / évfolyamon tanított témakörök.

 

1. Matematika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

2. Természetismeret

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

3. Magyar-kommunikáció

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

4. Társadalomismeret

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: szóbeli: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

5. Idegen nyelv

A tantárgyból csak írásbeli vizsga van.   A vizsga időtartama: 60 perc.   Egyéb szabályok: Segédeszköz nem használható.  

Szakgimnázium, szakközépiskola

Testnevelés

A vizsga időtartama: 2 x 45 perc.   A vizsga formája: gyakorlati.   Tartalmi követelmények: Az évfolyamnak megfelelő, tanult mozgásformák bemutatása.   Egyéb szabályok: Testnevelésre alkalmas sportruházat.   Értékelés: A vizsga végső érdemjegyét a részosztályzatok számtani átlaga adja a matematikai kerekítés szabályai szerint.

 

Szakmai tárgyak

Minden munkaközösség az adott tanévet megelőző alakuló értekezletén saját területére vonatkozóan áttekinti, frissíti és aktualizálja a munkaközösség szakmai profiljába tartozó tantárgyakra vonatkozóan az évközi vizsgák követelményeit.   Szakképző évfolyamokon az érvényes SZVK követelményei alapján kerüljön a vizsga lebonyolításra, kivétel az összes gyakorlati vizsgatárgy, melyekből javítóvizsga nem szervezhető.   Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
 1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg (számítási, tervezési feladatok, igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések).
 2. rész: Szóbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított kérdésekből önállóan felel vagy szakmai beszélgetést folytat.
  Amennyiben a tanuló az írásbeli vagy gyakorlati vizsgán nem ér el legalább 12 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen.   Gyakorlati vizsga: a tanuló az adott tanévben elvégzett feladatokat önállóan végez el.   Javasolt értékelő skála: 0 % – 29 % = 1, 30 %– 49 % = 2, 50 %- 69 % = 3, 70 % - 84 % = 4, 85% - 100% = 5.
Betűméret
Kontraszt mód