Közzétételi lista – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS RENDJÉRŐL

Iskolánk 2014. szeptember 1-jétől szakmailag újra önállóan működik. Műszaki középiskolaként elkötelezettek vagyunk a természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű oktatása és a tudás alapú társadalom kiépítésének szolgálata mellett.  A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli képzésünk nyújt lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a munka világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tudással és kompetenciákkal lépjenek ki az iskolánk falai közül. Az új szakképzési rendszer minden itt tanuló diák számára lehetőséget ad az érettségi megszerzésére is.

Jakab Dénes igazgató

Iskolánk adatai:
  • Név: Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  • Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
  • Honlap: brassai.info
  • E-mail: brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
  • Telefon: 06-49/542-180
  • OM azonosító: 203 055

 

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

8. évfolyamot befejező tanulók, akik az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: 9. évfolyamra szakgimnáziumba vagy szakközépiskolába. Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. A Felvételi Központ feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

 

Szakképző iskolákban az egészségügyi követelményeinek való megfelelés vizsgálata:

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

Személyes egyeztetés szükséges.  

 

A középfokú felvételi eljárás szakaszai

A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.
  1. Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amelynek időszaka 2019. január 19-től 2019. április 30-ig tart.
  2. A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek időszaka 2019. május 6-tól 2019. augusztus 31-ig tart.
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát nem tartunk, a rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról

A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjra jogosultak. (hiányszakma) A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló a 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKKÖZÉPISKOLAI tanulmányok esetében:

  • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
  • az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
    1. 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
    2. 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
    3. 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
    4. 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
    5. 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKGIMNÁZIUMI tanulmányok esetében:

  • a tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon
  • az ösztöndíj havi mértéke, ha a tanulmányi eredmény:
    1. 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
    2. 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
    3. 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
    4. 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.
A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.Az iskolákban folyó támogatott képzések illetve hiányszakmáka tagozatoknál vannak feltüntetve.

 

Tájékoztató tanulói szerződésről

Szintvizsga sikeres megszerzése után, a 9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve lehetősége van a tanulónak, hogy tanulószerződéssel az iskolán kívül (cégnél) teljesítse gyakorlati képzését, így további pénzbeli juttatásokat kaphatnak.Tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát veszi figyelembe. Ez
  • 70% esetén a mindenkori minimálbér 15%- nak az 1,2-szerese. (2019-ben nettó: 26 820 Ft),
  • 60% esetén a mindenkori minimálbér 15%- nak 1,1-szerese. (2019-ben nettó: 24 585 Ft) ,
  • 50% esetén a mindenkori minimálbér 15%- a (2019-ben nettó: 22 350 Ft).
 

 

Megújúló képzési rendszerünk

Technikum

9-12. évfolyamon a tanulók a szakmai érettségi vizsgára készülnek, valamint ágazati szakmai képzésben is részesülnek. Az érettségit követően indul az egy évfolyamos képzés. A rangsor kialakítása az 5., 6. ,7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

1. Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, Tagozat kódja: 0421

  • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő,
  • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
  • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az Elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 523 02).

 

2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport, Tagozat kódja: 0422

  • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
  • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
  • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 481 09).

 

3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0423

  • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
  • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. 
  • A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 521 03).

4. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0424

  • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
  • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. 
  • A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Mechatronikai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 523 04).

5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport, Tagozat kódja: 0425

  • 5 évfolyamos, 1 osztály, 
  • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol
  • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 344 01).

6. Közgazdaság ágazat, ügyvitel szakmacsoport, Tagozat kódja: 0426

  • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
  • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
  • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 344 05).
  • Pályaalkalmassági követelmény: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban; az angol nyelv értékelése és minősítése alóli felmentés kizáró ok. 
  • Egészségügyi alkalmassági követelmény: ép kezek, ép látás, ép hallás.

 

 

Szakképző iskola

A nyolcadikos tanulók közül azok, akik elsősorban szakmai tudás megszerzése miatt iratkoznak be szakképző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát szerezhetnek. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára. A rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik. A szakközépiskolai képzésekre való felvétel feltétele, az egészségügyi alkalmassági követelményeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vonatkozó orvosi szakvéleményeket a beiratkozáskor be kell mutatni. 

 

1. Gépészet ágazat, villamosipar és elektronika szakmacsoport, Tagozat kódja: 0431

  • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő,
  • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az angol
  • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Villanyszerelő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 522 05).

 

2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0432

  • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő,
  • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
  • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az Gépi és CNC forgácsoló szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 521 15).

 

3. Gépészet ágazat, épületgépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0433

  • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
  • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
  • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 582 09).

 

4. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0434

  • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
  • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
  • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Hegesztő szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 521 06).

 

5. Szociális ágazat, Szociális szolgáltatások szakmacsoport, Tagozat kódja: 0435

  • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
  • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
  • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 762 01).

 

6. Vegyipar ágazat, vegyipar szakmacsoport, Tagozat kódja: 0436

  • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
  • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
  • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Műanyagfeldolgozó szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 34 521 09).

 

Szakmai vizsgával rendelkezők felkészítése érettségi vizsgára

A szakmai vizsgával rendelkezők tanuló - közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával - folytathatja tanulmányait olyan kétéves szakközépiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével. Az érettségi vizsgán a tanuló a következő négy kötelező közismereti vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
  1. magyar nyelv és irodalom,
  2. történelem,
  3. matematika,
  4. idegen nyelv
Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni, így szakmai érettségi vizsgával fog majd rendelkezni a tanuló.

 

Érettségire épülő szakképzés

A sikeres érettségi vizsga után lehetőség van arra, hogy iskolánkban két év alatt szakképesítést szerezzenek a következő területeken:

 

1. Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 523 02).

2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 481 05).

3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 521 03).

4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai titkár szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 346 03). Pályaalkalmassági követelmény: az angol nyelv alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény nincs.

5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a pénzügyi–számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése (OKJ-szám: 54 344 01).

2019/2020. tanév

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

SZAKKÖZÉPISKOLA
9. évfolyam
1/9.FH központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő +hegesztő 22 Nagyné Kovács Anett
1/9.O hegesztő 21 Rémiás Róbert
1/9.LV ipari gépész + villanyszerelő 19 Mészáros Attila
1/9.SZ szociális gondozó és ápoló 23 Veszprémi Balázs Ottóné
9. évfolyam összesen: 85  
 
10. évfolyam
2/10.F központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 6 Nagy Endre
2/10.H hegesztő 12 Orosz István
2/10.O hegesztő 17 Szekeres Milán
2/10.L ipari gépész 15 Zelei Attila Péter
2/10.SZ szociális gondozó és ápoló 14 Kiss Éva
2/10.V villanyszerelő 8 Nagy Róbert
10. évfolyam összesen: 72  
 
11. évfolyam
3/11.F központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 9 Petruska Zoltán
3/11.H hegesztő 19 Tóth Sándor Róbert
3/11.L ipari gépész 14 Ducsai Zoltán
3/11.SZ szociális gondozó és ápoló 9 Molnárné Czaga Tímea
3/11.V villanyszerelő 9 Nagy Róbert
11. évfolyam összesen: 60  
 
SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK ÖSSZESEN: 217  

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

SZAKGIMNÁZIUM
9. évfolyam
9.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 23 Veres Attila
9.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 27 Török István
9.T irodai titkár 23 Hágen Zsolt
9. évfolyam összesen: 73  
 
10. évfolyam
10.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 19 Jakab Kinga
10.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 20 Koncsik Viktor
10.T irodai titkár 23 Magineczné Lukács Enikő
10. évfolyam összesen: 62  
 
11. évfolyam
11.E elektronikai technikus 16 Sipos Gábor
11.M műszaki informatikus 18 Dányi Krisztina
11.KG pénzügyi-számviteli ügyintéző + gépgyártástechnológiai technikus (angol) 14 Herczegné Szabó Anita
11.TG irodai titkár + gépgyártástechnológiai technikus (német) 20 Szentpéteri Mónika
11. évfolyam összesen: 68  
 
12. évfolyam
12.E elektronikai technikus 16 Szlávik Tibor
12.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus (angol) 24 Baloghné Szerencsi Éva
12.TG irodai titkár + gépgyártástechnológiai technikus (német) 17 Molnárné Garadnai Nóra
12. évfolyam összesen: 57  
 
SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
SZÉ/12/1. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 27 Zsóriné Mezei Anita
SZÉ/12/2. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 15 Kerényi György
Összesen: 42  
 
SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 302  

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉS
5/13.E elektronikai technikus 7 Kóródi Dávid
5/13.G gépgyártástechnológiai technikus 12 Bazsóné Marossy Rita
5/13.K pénzügyi-számviteli ügyintéző 18 Hudiné Üveges Judit
5/13.T ügyviteli titkár 18 Wágner Judit
Érettségi utáni képzésben résztvevők összesen: 55  
 
Szakközépiskola 15 osztály 217
Szakgimnázium 15 osztály 302
Érettségi utáni képzés 4 osztály 55
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 34 OSZTÁLY 574

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

FELNŐTTOKTATÁS
1/13.Fe201902 elektronikai technikus 17 Kóródi Dávid
1/13.Fe201909 elektronikai technikus 17 Tóth Sándor Róbert
1/13.Fg201902 gépgyártástechnológiai technikus 12 Török István
1/13.Fm201902 műszaki informatikus 14 Ladányi-Tarnóczi Enikő
2/14.Fe201802 elektronikai technikus 6 Sipos Gábor
2/14.Ft201802 irodai titkár 4 Szentpéteri Mónika
Felnőtt szakgimnázium összesen: 70  
 
Ksz/12.Fa autóbuszvezető 31 Vass Mátyás
Ksz/12.Ft tehergépkocsi-vezető 31 Vass Mátyás
Ksz/11.Fh201902 hegesztő 19 Nagy Endre
Ksz/11.Fh201909 hegesztő 18 Kiss Gergely
Ksz/11.Fv201902 villanyszerelő 18 Páricsi Tamás
Ksz/11.Fv201909 villanyszerelő 16 Páricsi Tamás
Felnőtt szakközépiskola összesen: 133  
FELNŐTTOKTATÁS ÖSSZESEN: 203  
 
Felnőtt szakgimnázium 6 osztály 70
Felnőtt szakközépiskola 6 osztály 133
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 12 OSZTÁLY 203

AZ ISKOLA TANULÓINAK ÖSSZLÉTSZÁMA: 777 fő

Tanulóinknak lehetőségük van étkezés igénybe vételére a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium menzáján.

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap előre meghatározott napjain kell az iskolában vagy a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (TIK) fizetni, a TIK által meghatározott időpontokban. A TIK az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a tanuló részére azt visszafizeti, ha az étkezést a tanuló legkésőbb az étkezést megelőző napon 12 óráig az élelmezési ügyintézőnél lemondja.
További részletek: TIK

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (4) bekezdése alapján a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

A térítési díjjal, tandíjjal összefüggő kedvezményekre való jogosultság iránti igényt írásban kell benyújtani az iskola vezetőjének.

A fenntartó az iskola értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.

Az Állami számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

Eseménynaptár a 2019/2020. tanévre

Ssz. A rendezvény Felelős
Tervezett ideje Elnevezése Helyszíne
1. 2019. augusztus 29. 9:00 Nevelőtestületi értekezlet Brassai Klub igazgató
2. 2019. szeptember 2. 9:00 Tanévnyitó ünnepély Brassai udvara igazgató
3. 2019. szeptember 3-20. Szülői értekezletek Brassai igazgató, osztályfőnökök
4. 2019. szeptember 24. Alapítványi "Extrém sportok napja" Brassai Alapítvány
5. 2019. október 4. Aradi vértanúk emléknapja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
6. 2019. október 14. 14:30 Az 1. fogadóóra   igazgatóhelyettesek
7. 2019. október folyamán Pályaválasztási szülői értekezletek az általános iskolások számára Brassai Általános iskolák igazgatóhelyettesek
8. 2019. október 22. Október 23. - Nemzeti ünnep, iskolai megemlékezés Brassai igazgatóhelyettesek, Murvai Erzsébet, Kiss Éva, Magineczné Lukács Enikő, Józsa Ibolya
9. 2019. október 25. 12:30 Kopaszavató Brassai tornaterem DÖK-vezető
10. 2019. október, november, december, január folyamán Nyílt napok és nyílt szülői értekezlet Brassai igazgatóhelyettesek
11. 2019. november folyamán Nevelési értekezlet Brassai igazgató
12. 2019. november folyamán EU-s szakképzési hét Brassai igazgatóhelyettesek
13. 2019. november-április Nyílt technika órák az általános iskolások számára Brassai igazgatóhelyettesek
14. 2019. november 13. A magyar nyelv napja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
15. 2019. november 29. 17:00 Szalagavató Derkovits Gy. M. K. igazgatóhelyettekes, of. mk. vez.
16. 2019. december 2., 6., 13., 20. Adventi gyertyagyújtás Brassai of. mk. vezető
17. 2019. december 9. 14:30 A 2. fogadóóra Brassai igazgatóhelyettesek
18. 2020. január 8-tól NETFIT felmérés kezdete   szaktanárok
19. 2020. január 24. Az I. félév vége; osztályozókonferencia Brassai tanári igazgatóhelyettesek
20. 2020. január 27-február 7. Szülői értekezletek Brassai osztályfőnökök
21. 2020. február 12. 14:00 Félévi nevelőtestületi értekezlet Brassai igazgató
22. 2020. február 17. 14:30 A 3. fogadóóra Brassai igazgatóhelyettesek
23. 2020. február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
24. 2020. február  Alapítványi bál Brassai Alapítvány, alkalmazotti közösség
25. 2020. március 2-6. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete Brassai Wágner Judit
26. 2020. március 6. 13:00 Nőnap Brassai  
27. 2020. március  Bűnmegelőzési prevenciós nap   Képes Judit
28. 2020. március 13. Március 15. - Nemzeti ünnep, iskolai megemlékezés Brassai igazgatóhelyettesek, Józsa Ibolya, Jakab Kinga, Wágner Judit 
29. 2020. március 23-27. Digitális témahét Brassai Szentpéteri Mónika, Koncsik Viktor
30. 2020. április 3. Szakmák éjszakája Brassai gyakorlati oktatás-vezető
31. 2020. április 6. 14:30 A 4. fogadóóra Brassai igazgatóhelyettesek
32. 2020. árilis 8.  DÖK-nap Brassai DÖK-vezető
33. 2020. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
34. 2020. április 20-24. Fenntarthatósági témahét Brassai Herczegné Szabó Anita, DÖK-vezető
35. 2020. április folyamán Diákközgyűlés Brassai igazgató és DÖK-vezető
36. 2020. április 29. 12.00 A végzős osztályok osztályozó konferenciája Brassai tanári igazgatóhelyettesek
37. 2020. április 30.  Ballagás Brassai udvar igazgatóhelyettesek
38. 2020. május 4-5-6. Tanítás nélküli munkanapok (érettségi szünet)
39. 2020. május 13. Tanítás nélküli munkanap a szakgimnáziumi tanulóknak
40. 2020. május 27. 8:00 Országos kompetenciamérés (10. évf.) Pázmándi Henriett, Zsóriné Mezei Anita
41. 2020. május 29.  Gyereknap Brassai minden alkalmazott
42. 2020. június 4. A nemzeti összetartozás napja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök
43. 2020. június 5. Pedagógusnap   igazgató
44. 2020. június Szak-ma tábor   szakképzési igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatás-vezető
45. 2020. június 11. 14:00 Osztályozó konferencia az alsóbb évfolyamoknak Brassai tanári  igazgatóhelyettesek
46. 2020. június 16. MOL duális képzés évzáró Brassai igazgató
47. 2020. június 16.-július 14. Összefüggő szakmai gyakorlat   Vass Mátyás, Páricsi Tamás
48. 2020. június 29. 9:00 Bizonyítványosztás Brassai igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
49. 2020. június 30. 9:00 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Brassai igazgató
50. 2020. augusztus 24., 25. Javítóvizsgák Brassai igazgatóhelyettesek
Munkakör Foglalkoztatás típusa Végzettség legmagasabb foka Szakképzettség
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA magyartanár, történelem szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató, általános gépészmérnök
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem biológia-kémia szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc mérnöktanár, közlekedésmérnök
könyvtárostanár teljes munkaidős egyetem történelem, vizuális és környezetkultúra, könyvtár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola testnevelőtanár
fejlesztőpedagógus teljes munkaidős egyetem gyógypedagógus
szakmai tanár, szakoktató teljes munkaidős főiskola egészségügyi szakoktató
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem-földrajz szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem matematika-földrajz szakos tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem gazdasági agrármérnök, mérnöktanár
igazgató, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem informatika szakos tanár, okleveles geológus
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem matematika-fizika szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola angol nyelvtanár, közgazdász
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola ügyvitel-kommunikáció szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem magyartanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, mezőgazdasági mérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem-orosz szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskolai műszaki szakoktató, munkavédelmi technikus
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem BSc programtervező informatikus
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató részmunkaidős főiskola villamosipari műszaki tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök, mérnöktanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem angol nyelv és irodalom - történelem szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem BA testnevelő-edző
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA gyors- és gépírás, magyar szakos tanár, oktatásinformatikus, család- és gyermekvédő tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gépészmérnök, gyárszerelő üzemmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki tanár, üzemgépész üzemmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola villamosmérnök
igazgatóhelyettes, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MSc testnevelés-földrajz szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola német-francia nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gyors- és gépírás, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, igazgatásszervező
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angoltanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskola szakoktató
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola matematika-földrajz szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola közgadász, mérlegképes könyvelő
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem angol szakos nyelvtanár, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol nyelvből)
gyakorlati oktatás-vezető, szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola villamosmérnök, mérnöktanár
igazgatóhelyettes, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola testnevelő tanár, műszaki szakoktató
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem testnevelő tanár, sportoktató (úszás), kajak-kenu szakedző
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola testnevelő tanár, labdarúgó edző
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki oktató, szervező üzemmérnök
közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola testnevelés-biológia szakos tanár, táncpedagógus, sportoktató (röplabda)
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató, oktatásinformatikus, számítógép-programozó, elektronikai műszerész
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem BA angol
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár részmunkaidős egyetem történelem szakos tanár, vállalkozás és marketing a bel- és külpiacon szakközgazdász
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola szakoktató, technika szakos tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem MA informatikatanár, ügyvitel-számítástechnika szakos tanár, gazdasági informatikus, kereskedelmi technikus
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA matematikatanár, mérnökinformatikus, testnevelés szakos tanár, sportedző (labdarúgás)
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem mérnöktanár, gépészmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola testnevelés-orosz nyelv és irodalom szakos tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola matematika-német nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök
igazgatóhelyettes, szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola automatizálási üzemmérnök, automatizálási műszaki tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem egészségügyi tanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem földrajz-történelem szakos tanár, közgazdász tanár idegenforgalmi és szálloda szakon
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc gépészmérnök, mérnöktanár
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA matematikatanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó főiskola automatizálási műszaki tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár óraadó főiskola számítástechnika tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem BSc mentőtiszt
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem MSc mérnöktanár, gépészmérnök
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem okleveles ápoló
közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár óraadó egyetem informatikatanár
Munkakör Foglalkoztatás típusa Végzettség legmagasabb foka Szakképzettség
gyógypedagógiai asszisztens teljes munkaidős technikum gyógypedagógiai asszisztens, kisgyermekgondozó-nevelő
iskolatitkár teljes munkaidős középiskola számítógépes műszaki rajzoló, számítógép-kezelő
iskolatitkár teljes munkaidős középiskola gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
rendszergazda teljes munkaidős egyetem matematikus
műszaki vezető teljes munkaidős középiskola gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető; anyag- és áruforgalmi ügyintéző (raktárgazdálkodó)
rendszergazda teljes munkaidős felsőfok számítástechnikai szoftver-üzemeltető

2018/2019. tanév

  LEMORZSOLÓDÁS (fő) ÉVISMÉTLŐ (fő)
Szakgimnázium 11 22
Szakközépiskola 33 31
Érettségi utáni képzés 9 0

 

Vizsgatárgy Évszám
  2015 2016 2017 2018 2019
magyar nyelv és irodalom (középszint) 2,32 2,81 2,65 2,77 3,00
matematika (középszint) 2,09 2,78 2,72 2,39 2,35
történelem (középszint) 2,70 3,09 3,08 3,05 2,92
történelem (emeltszint) - - - - 4,00
angol nyelv (középszint) 2,60 3,10 2,55 2,87 2,75
angol nyelv (emeltszint) - 5,00 3,50 2,83 -
német nyelv (középszint) 2,40 2,50 2,00 2,83 2,80
rajz és vizuális kultúra (középszint) 3,16 4,40 - - -
vizuális kultúra (középszint) - - 2,50 - -
elektronikai alapismeretek (középszint) 2,33 3,14 - - -
villamosipar és elektronika ismeretek (középszint) - - 3,42 2,91 2,33
fizika (középszint) 4,00 5,00 - 3,00 -
informatika (középszint) 3,18 3,00 2,00 3,00 4,00
ügyvitel alapismeretek (középszint) 3,38 3,66 3,43 3,77 4,00
földrajz (középszint) - 4,00 - - -
testnevelés (középszint) - 5,00 - - -
gépészet ismeretek (középszint) - - - 2,91 2,85
közgazdaság ismeretek (emeltszint) - - - - 1,00

Tanórán kívüli foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje

Tanórán kívüli foglalkozásokat, iskolai csak a kötelező tanítási órák után lehet tartani, az ezzel megbízott pedagógus szervezésével és vezetésével.

Tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, a tantestület, az iskolavezetés, illetve más iskolai vagy iskolán kívüli szervezet kezdeményezheti.

A tanórán kívüli foglalkozások szervezésének és működésének szabályait a jogszabályi előírások, valamint az iskola pedagógiai program vonatkozó előírásait figyelembe vételével kell meghatározni.

A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon, önkéntesen vállalt feladat, ezért jelentkezés után az aktív részvétel már kötelező.

A tanuló iskolán kívüli, más iskola, szervezet vagy egyesület által szervezett, tanítási időt is érintő foglalkozásokon, tevékenységekben csak az osztályfőnök javaslata alapján megadott igazgatói engedéllyel vehet részt.

Tantárgyi korrepetálások

A korrepetálási igényeket minden tanév szeptember 30-ig a szaktanároknak fel kell mérni, és le kell adni a munkaközösség-vezetőknek. Az igények és a finanszírozási lehetőségek összehangolása után, a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján, az igazgató-helyettes elkészíti a korrepetálási ütemtervet.

A korrepetálásokat az ezzel megbízott pedagógus szervezi meg.

A korrepetálások megtartását az előírásoknak megfelelően vezetett csoportnaplóban kell dokumentálni.

Szakkörök

A szakkör az iskola pedagógiai programjával összhangban, a szabadidő alatt megvalósítható nevelőmunka tevékenységi formája.

Az iskolai szakkörök feladata, hogy elősegítsék az iskolai nevelési célok megvalósítását, illetve járuljanak hozzá a tehetséggondozás és a tananyagot kiegészítő ismeretek elsajátításához.

A szakköri foglalkozások tartalmát lehetőség szerint a tanulók érdeklődési köréhez, igényeihez kell igazítani.

A szakköri foglalkozásokat az előírt módon csoportnaplóban dokumentálni kell.

A szakkör működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, helyiséget és berendezéseket az iskola biztosítja. A szükséges anyagok és az elkészült szakköri termékek nyilvántartása és kezelése a szakkörvetető pedagógus feladata.

Kirándulások, színház- és múzeumlátogatások

Az osztályközösségek kialakítása, a tananyag elmélyítése, a tanagyag feldolgozás segítése, a tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása érdekében az osztályfőnökök, a szaktanárok kirándulásokat, tanulmányi utakat és szakmai programokat szervezhetnek. Ezeken való részvétel önkéntes és teljes mértékben önköltséges. A fenntartó részére finanszírozási kötelezettséggel nem járnak. Kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, oktatási időben vagy azon túl, csak igazgató tudtával és előzetes engedélyével szervezhető.

Az iskola által szervezett kirándulásokra, látogatásokra annyi felügyelő tanárt kell biztosítani, amennyit a zavartalan lebonyolítás igényel, de 20 fő tanulónként legalább egy pedagógust.

A kirándulást úgy kell megszervezni, hogy a szülőket a költségekkel csak a legszükségesebb mértékben terheljük.

A szociális rászorultság alapján a tanulók a kirándulások, üzemlátogatások, kulturális létesítmények látogatása kapcsán felmerülő költségek finanszírozásának támogatására az alapítványtól támogatást kérhetnek.

Tanulók által szervezett rendezvények

A tanuló által kezdeményezett és szervezett rendezvények, programok tartását, a tanulók kérelme alapján, az igazgató engedélyezi.

A kérelmet a tervezett időpont, a tartalom és a részvevők körének feltüntetésével, írásban vagy szóban, legalább 7 nappal a program tervezett időpontja előtt kell benyújtani az igazgatóhoz.

A tanulók által szervezett programok lebonyolításához szükséges helyiségeket /osztályterem/ illetve a berendezések, eszközök használatát / bútorok, magnetofon, CD lejátszó / az iskola ingyen biztosítja.

A rendezvények és programok csak az arra kijelölt tanteremben, legfeljebb 21 óráig, legalább egy felügyelő tanár részvételével tarthatók.

Elvárjuk a fegyelmezett, kulturált magatartást, az alkalomhoz illő viselkedést.

Az iskolai rendezvényeken a vendégekre is vonatkoznak a Házirend előírásai. Aki vendéget hoz, az felel annak magatartásáért.

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

Az iskolai sportkör feladatait az iskolában működő Diáksport Egyesület látja el, melynek részletes feladatkörét az iskola és a DSE között megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

Az iskolába beiratkozott minden diák automatikusan tagjává válik a DSE-nek.
Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Minden munkaközösség az adott tanévet megelőző alakuló értekezletén saját területére vonatkozóan áttekinti, frissíti és aktualizálja a munkaközösség szakmai profiljába tartozó tantárgyakra vonatkozó írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendjét. Ezt a honlapon is nyilvánosságra hozzuk, valamint ismertetni kell az elvárásokat a tanulókkal (az első tanórán) és szülőkkel is (szülői értekezleten).

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A tanulók otthoni, hétvégi és a tanítási szünetekre vonatkozó terhelése nem haladhatja meg a hétközi, egyik óráról a másikra feladott tananyag mennyiségét. 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.  Az otthoni tanulási idő (a szóbeli és írásbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 30-50 percet vehet igénybe egy tárgyból. 

A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1,5-2 óránál.
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
  • osztályozóvizsga,
  • különbözeti vizsga,
  • javítóvizsga.
  Hatálya kiterjed az iskola valamennyi tanulójára:
  • aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
  • akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
  • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
  Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
  • akik átvételüket kérik az iskolába és ennek feltételeként az iskola igazgatója különbözeti/osztályozó vizsga letételét írja elő.
  Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
  • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
  • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget.
  Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen:
  • meghaladja a 250 tanítási órát,
  • vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,
  • vagy szakképzési évfolyamon az egész évre előírt elméleti órák 20 százalékát,
  • vagy szakképzési évfolyamokon a szakmai elméleti és gyakorlati órák 20-20 százalékát,
és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási évben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanév végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

 

Az évközi vizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként, képzési típusonként

Évközi vizsgák (A javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák estében)

 

Közismereti tárgyak

 

Szakgimnázium (9-12. évfolyam)

Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
  1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg (az tantárgy mindenkori írásbeli érettségi követelményeiben szereplő, adott évfolyamra vonatkozó témák és feladattípusoknak megfelelően összeállított feladatlap, kérdések).
  2. rész: Szóbeli vizsga: Amennyiben a tanuló az írásbeli vizsgán nem ér el legalább 12 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen. Abból a tárgyból, amelyből csak szóbeli vizsgát szervez az intézmény a mindenkori szóbeli érettségi vizsga követelményei az irányadóak
  Értékelés: a mindenkori középszintű érettségi vizsgaszabályzat százalékai szerint.   Tartalmi követelmények: A mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és feladattípusok közül azon félévben/évben tanított témakörök.

 

1. Matematika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   Amennyiben a tanuló eredménye eléri az elégséges alsó határát, nem tesz szóbeli vizsgát.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból   Egyéb szabályok: számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

2. Fizika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

3. Földrajz

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Atlasz, a topográfiai feladatok kivételével a vizsgák során használható.

 

4. Vizuális kultúra

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen  
  • előre kiadott témák közül tetszés szerint választott legalább 3 kérdéskör feldolgozása képi formában, legalább két különböző technika alkalmazásával a megismertek közül
  • a művészettörténet tanult műfajainak, kiemelkedő alkotóinak és műveinek, valamint legalább egy műelemző módszernek az ismerete, feldolgozása képi, írásbeli vagy szóbeli formában történik.
  A vizsga időtartama: 15 perc.

 

5. Magyar nyelv és irodalom

Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett, illetve az aktuális év témaköreiből összeállított tételsorból kihúzott témából.   Egyéb szabályok: szöveggyűjtemény használata engedélyezett.

 

6. Történelem

Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett, illetve az aktuális év témaköreiből összeállított tételsorból kihúzott témából.   Egyéb szabályok: Atlasz használata engedélyezett.

 

7. Etika

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: szóbeli: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

8. Idegen nyelv

A tantárgyból csak írásbeli vizsga van.   A vizsga időtartama: 60 perc   Egyéb szabályok: Segédeszköz nem használható.

 

9. Kötelező komplex természettudományos tantárgy

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

Szakközépiskola ( 9 - 11. évfolyam)

Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
  1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg az intézmény Pedagógiai programjának az adott tantárgyara vonatkozó előírásai alapján összeállítva.
  2. rész: Szóbeli vizsga: Amennyiben a tanuló az írásbeli vizsgán nem ér el legalább 10 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen. A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból, illetve a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből.
  Amennyiben a tanuló eredménye eléri az elégséges alsó határát, nem tesz szóbeli vizsgát.   Értékelés: 0% – 24%: elégtelen, 25% – 39%: elégséges, 40% – 59%: közepes, 60% – 79%: jó, 80% – 100%: jeles.   Tartalmi követelmények: A mindenkori érvényes helyi pedagógiai programban a szakközépiskolai képzésre vonatkozó témák közül az aktuális tanévben / évfolyamon tanított témakörök.

 

1. Matematika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

2. Természetismeret

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

3. Magyar-kommunikáció

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

4. Társadalomismeret

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: szóbeli: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

5. Idegen nyelv

A tantárgyból csak írásbeli vizsga van.   A vizsga időtartama: 60 perc.   Egyéb szabályok: Segédeszköz nem használható.  

Szakgimnázium, szakközépiskola

Testnevelés

A vizsga időtartama: 2 x 45 perc.   A vizsga formája: gyakorlati.   Tartalmi követelmények: Az évfolyamnak megfelelő, tanult mozgásformák bemutatása.   Egyéb szabályok: Testnevelésre alkalmas sportruházat.   Értékelés: A vizsga végső érdemjegyét a részosztályzatok számtani átlaga adja a matematikai kerekítés szabályai szerint.

 

Szakmai tárgyak

Minden munkaközösség az adott tanévet megelőző alakuló értekezletén saját területére vonatkozóan áttekinti, frissíti és aktualizálja a munkaközösség szakmai profiljába tartozó tantárgyakra vonatkozóan az évközi vizsgák követelményeit.   Szakképző évfolyamokon az érvényes SZVK követelményei alapján kerüljön a vizsga lebonyolításra, kivétel az összes gyakorlati vizsgatárgy, melyekből javítóvizsga nem szervezhető.   Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
  1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg (számítási, tervezési feladatok, igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések).
  2. rész: Szóbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított kérdésekből önállóan felel vagy szakmai beszélgetést folytat.
  Amennyiben a tanuló az írásbeli vagy gyakorlati vizsgán nem ér el legalább 12 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen.   Gyakorlati vizsga: a tanuló az adott tanévben elvégzett feladatokat önállóan végez el.   Javasolt értékelő skála: 0 % – 29 % = 1, 30 %– 49 % = 2, 50 %- 69 % = 3, 70 % - 84 % = 4, 85% - 100% = 5.

2019/2020. tanév

 

OSZTÁLYOK SZÁMA

LÉTSZÁM

Szakközépiskola 15  217
Szakgimnázium 15 302
Érettségi utáni képzés 4 55
Felnőtt szakközépiskola 6 70
Felnőtt szakgimnázium 6 133

ÖSSZESEN:

46

777