Közzétételi lista – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS RENDJÉRŐL

Iskolánk 2014. szeptember 1-jétől szakmailag újra önállóan működik. Műszaki középiskolaként elkötelezettek vagyunk a természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű oktatása és a tudás alapú társadalom kiépítésének szolgálata mellett.  A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli képzésünk nyújt lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a munka világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tudással és kompetenciákkal lépjenek ki az iskolánk falai közül. Az új szakképzési rendszer minden itt tanuló diák számára lehetőséget ad az érettségi megszerzésére is.

Jakab Dénes igazgató

Iskolánk adatai:
 • Név: Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
 • Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
 • Honlap: https://brassai.info
 • E-mail: brassai@szerencsiszc.hu
 • Telefon: +36 49/542-180
 • OM azonosító: 203 055 /004

 

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

8. évfolyamot befejező tanulók, akik az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: 9. évfolyamra szakgimnáziumba vagy szakközépiskolába. Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. A Felvételi Központ feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

 

Szakképző iskolákban az egészségügyi követelményeinek való megfelelés vizsgálata:

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

Személyes egyeztetés szükséges.  

 

A középfokú felvételi eljárás szakaszai

A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.
 1. Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amelynek időszaka 2022. január 22-től 2022. április 29-ig tart.
 2. A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek időszaka 2022. május 9-től 2022. augusztus 31-ig tart.
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát nem tartunk, a rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról

A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjra jogosultak. (hiányszakma) A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló a 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKKÖZÉPISKOLAI tanulmányok esetében:

 • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
 • az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
  1. 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
  2. 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
  3. 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
  4. 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
  5. 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKGIMNÁZIUMI tanulmányok esetében:

 • a tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon
 • az ösztöndíj havi mértéke, ha a tanulmányi eredmény:
  1. 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
  2. 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
  3. 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
  4. 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.
A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.Az iskolákban folyó támogatott képzések illetve hiányszakmáka tagozatoknál vannak feltüntetve.

 

Tájékoztató tanulói szerződésről

Szintvizsga sikeres megszerzése után, a 9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve lehetősége van a tanulónak, hogy tanulószerződéssel az iskolán kívül (cégnél) teljesítse gyakorlati képzését, így további pénzbeli juttatásokat kaphatnak.Tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát veszi figyelembe. Ez
 • 80% esetén a mindenkori minimálbér 15%-ának az 1,3-szerese (2021-ben nettó 32 643 Ft),
 • 70% esetén a mindenkori minimálbér 15%-ának az 1,2-szerese. (2021-ben nettó 30 132 Ft),
 • 60% esetén a mindenkori minimálbér 15%-ának 1,1-szerese. (2021-ben nettó 27 621 Ft) ,
 • 50% esetén a mindenkori minimálbér 15%-a (2021-ben nettó 25 110 Ft).
 

 

Megújúló képzési rendszerünk

Technikum

9-12. évfolyamon a tanulók a szakmai érettségi vizsgára készülnek, valamint ágazati szakmai képzésben is részesülnek. Az érettségit követően indul az egy évfolyamos képzés. A rangsor kialakítása az 5., 6. ,7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

1. Villamosipar és elektronika ágazat, kódja: 0421

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő,
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az Elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0714 04 03).

 

2. Informatika ágazat, kódja: 0422

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0612 12 02).

 

3. Gépészet ágazat, kódja: 0423

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. 
 • A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0715 10 06).

4. Gépészet ágazat, kódja: 0424

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. 
 • A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Mechatronikai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0714 19 12).

5. Közgazdaság ágazat, kódja: 0425

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése. (SZJ: 5 0411 09 01).

6. Közgazdaság ágazat, kódja: 0426

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0411 09 02).
 • Pályaalkalmassági követelmény: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban; az angol nyelv értékelése és minősítése alóli felmentés kizáró ok. 
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: ép kezek, ép látás, ép hallás.

 

 

Szakképző iskola

A nyolcadikos tanulók közül azok, akik elsősorban szakmai tudás megszerzése miatt iratkoznak be szakképző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát szerezhetnek. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára. A rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik. A szakközépiskolai képzésekre való felvétel feltétele, az egészségügyi alkalmassági követelményeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vonatkozó orvosi szakvéleményeket a beiratkozáskor be kell mutatni. 

 

1. Gépészet ágazat, villamosipar és elektronika szakmacsoport, Tagozat kódja: 0431

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő,
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az angol
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Villanyszerelő szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0713 04 07).

 

2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0432

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő,
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az Gépi és CNC forgácsoló szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0715 10 07).

 

3. Gépészet ágazat, épületgépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0433

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0732 07 03).

 

4. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, Tagozat kódja: 0434

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Hegesztő szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0715 10 08).

 

5. Szociális ágazat, Szociális szolgáltatások szakmacsoport, Tagozat kódja: 0435

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Szociális ápoló és gondozó szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0923 22 03).

 

6. Vegyipar ágazat, vegyipar szakmacsoport, Tagozat kódja: 0436

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Műanyag-feldolgozó szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0722 24 04).

 

Szakmai vizsgával rendelkezők felkészítése érettségi vizsgára

A szakmai vizsgával rendelkezők tanuló - közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával - folytathatja tanulmányait olyan kétéves szakközépiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével. Az érettségi vizsgán a tanuló a következő négy kötelező közismereti vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
 1. magyar nyelv és irodalom,
 2. történelem,
 3. matematika,
 4. idegen nyelv
Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni, így szakmai érettségi vizsgával fog majd rendelkezni a tanuló.

 

Érettségire épülő szakképzés

A sikeres érettségi vizsga után lehetőség van arra, hogy iskolánkban két év alatt szakképesítést szerezzenek a következő területeken:

 

1. Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 54 523 02).

2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 54 481 05).

3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 54 521 03).

4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai titkár szakképesítés megszerzése (SZJ: 54 346 03). Pályaalkalmassági követelmény: az angol nyelv alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény nincs.

5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a pénzügyi–számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése (SZJ: 54 344 01).

2021/2022. tanév

 

OSZTÁLYOK SZÁMA

LÉTSZÁM

Szakképző iskola 14 235
Technikum 19 359
Érettségi utáni képzés 4 68
Felnőtt szakképző iskola 7 142
Felnőtt technikum 4 68
Érettségi felkészítő 2 47

ÖSSZESEN:

50

919

2021/2022. tanév

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
9. évfolyam
1/9.FH gépi és CNC forgácsoló + hegesztő 22 Bartók István
1/9.H hegesztő 19 Szabó Csaba
1/9.K központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 21 Orosz István
1/9.SZ szociális ápoló és gondozó 20 Galkó Ilona Erzsébet
1/9.V villanyszerelő 22 Nagy Róbert
9. évfolyam összesen: 104  
 
10. évfolyam
2/10.FH gépi és CNC forgácsoló + hegesztő 14 Ducsai Zoltán
2/10.H hegesztő 15 Varga Viktória
2/10.K központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 16 Petruska Zoltán
2/10.SZ szociális gondozó és ápoló 11 Czaga Tímea
2/10.V villanyszerelő 14 Tóth Sándor Róbert
10. évfolyam összesen: 70  
 
11. évfolyam
3/11.FH központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő + hegesztő 20 Nagyné Kovács Anett
3/11.LV ipari gépész + villanyszerelő 12 Mészáros Attila
3/11.O hegesztő 15 Rémiás Róbert
3/11.SZ szociális gondozó és ápoló 14 Veszprémi Balázs Ottóné
11. évfolyam összesen: 61  
 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÖSSZESEN: 235  
     

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

TECHNIKUM
9. évfolyam
9.E  elektronikai technikus 20 Szlávik Tibor
9.GM gépgyártástechnológiai technikus + mechatronikai technikus 23 Baloghné Szerencsi Éva
9.I informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 24 Kiss Éva
9.PI pénzügyi-számviteli ügyintéző + informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 24 Hudiné Üveges Judit
9.PÜ pénzügyi-számviteli ügyintéző + vállalkozási ügyviteli ügyintéző 24 Molnárné Garadnai Nóra
9. évfolyam összesen: 115  
 
10. évfolyam
10.GM gépgyártástechnológiai technikus + mechatronikai technikus  18 Bazsóné Marossy Rita
10.IE informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus + elektronikai technikus 21 Kóródi Dávid
10.PÜ pénzügyi-számviteli ügyintéző + vállalkozási-ügyviteli ügyintéző 15 Fenyves Gabriella
10.Ü vállalkozási-ügyviteli ügyintéző 15 Kerényi György
10. évfolyam összesen: 69  
 
11. évfolyam
11.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 17 Veres Attila
11.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 24 Török István
11.T irodai titkár 22 Hágen Zsolt
11. évfolyam összesen: 63  
 
12. évfolyam
12.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 16 Jakab Kinga
12.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 17 Koncsik Viktor
12.T irodai titkár 20 Magineczné Lukács Enikő
12. évfolyam összesen: 53  
 
13. évfolyam
5/13.E elektronikai technikus 15 Sipos Gábor
5/13.G gépgyártástechnológiai technikus 15 Herczegné Szabó Anita
5/13.M műszaki informatikus 15 Dányi Krisztina
5/13.T irodai titkár 14 Molnárné Garadnai Nóra
13. évfolyam összesen: 59  
 
TECHNIKUM ÖSSZESEN 359  
 
SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
SZÉ/12/1. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 35 Jakab Dénes
SZÉ/12/2. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 12 Wágner Judit Andrea
Összesen: 47  
 
 
Szakképző iskola 14 osztály 235
Technikum 19 osztály 359
Szakiskolát végzettek középiskolája 2 osztály 47
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 36 OSZTÁLY 641
     

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

FELNŐTTOKTATÁS
1/13.Fe202109 elektronikai technikus 22 Vass Mátyás
2/14.Fi202109 műszaki informatikus 19 Pázmándi Henriett
2/14.Fe202002 elektronikai technikus 13 Sipos Gábor
2/14.Fg202002 gépgyártástechnológiai technikus 14 Bartók István
Felnőtt technikum összesen: 68  
 
Ksz/11.Fh202109 hegesztő 23 Nagy Endre
Ksz/11.Fk202109 központifűtés- és gázh. rendszerszerelő 22 Nagy Endre
Ksz/11.Fv1.202109 villanyszerelő 24 Molnár Zsuzsa
Ksz/12.Fv2.202109 villanyszerelő 24 Páricsi Tamás
Ksz/12.Ff202002 központifűtés- és gázh. rendszerszerelő 16 Kiss Gergely
Ksz/12.Fh202002 hegesztő 15 Petruska Zoltán
Ksz/12.Fv202002 villanyszerelő 18 Nagy Róbert
Felnőtt szakképző iskola összesen: 142  
FELNŐTTOKTATÁS ÖSSZESEN: 210  
 
Felnőtt technikum 4 osztály 68
Felnőtt szakképző iskola 7 osztály 142
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 13 OSZTÁLY 210

AZ ISKOLA TANULÓINAK ÖSSZLÉTSZÁMA: 919 fő

Tanulóinknak lehetőségük van étkezés igénybe vételére a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium menzáján.

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap előre meghatározott napjain kell az iskolában vagy a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (TIK) fizetni, a TIK által meghatározott időpontokban. A TIK az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a tanuló részére azt visszafizeti, ha az étkezést a tanuló legkésőbb az étkezést megelőző napon 12 óráig az élelmezési ügyintézőnél lemondja.
További részletek: TIK

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (4) bekezdése alapján a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

A térítési díjjal, tandíjjal összefüggő kedvezményekre való jogosultság iránti igényt írásban kell benyújtani az iskola vezetőjének.

A fenntartó az iskola értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.

Az Állami számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

Oktatási azonosító Munkakör Foglalkoztatás típusa Végzettség legmagasabb foka Szakképzettség
71694742926 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA magyartanár, történelem szakos tanár
72940808351 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
72307692604 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató, általános gépészmérnök
71639570303 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem biológia-kémia szakos tanár
72911740070 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem angol nyelv és irodalom tanár
72287537523 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc mérnöktanár, közlekedésmérnök
76002845076 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
71444144782 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola francia-német nyelv szakos tanár
77377691488 könyvtárostanár teljes munkaidős egyetem történelem, vizuális- és környezetkultúra, könyvtár
73141527560 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola mérnökinformatikus
74515897267 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár
71444318095 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola testnevelőtanár
79206645379 fejlesztőpedagógus teljes munkaidős egyetem gyógypedagógus
79316759868 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem matematika-ábrázoló geometria szakos tanár
72419709500 szakmai tanár, szakoktató teljes munkaidős főiskola egészségügyi szakoktató
77377160902 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem-földrajz szakos tanár
73611726226 szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem gépészmérnök, mérnökközgazdász
72105702205 szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem közgazdásztanár
72022623532 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem matematika-földrajz szakos tanár
76577730777 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola földrajz-testnevelés szakos tanár
71645078103 szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem gazdasági agrármérnök, mérnöktanár
72818915523 igazgató, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem informatika szakos tanár, okleveles geológus
76234100474 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem matematika-fizika szakos tanár
71730138647 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola angol nyelvtanár, közgazdász
71447812065 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola angol nyelv és irodalom szakos tanár, szociálpedagógus
77379746941 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyartanár, angoltanár, mezőgazdasági mérnök
79455847293 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár
73245768396 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem-orosz nyelv szakos tanár
72966160456 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskola műszaki szakoktató, munkavédelmi technikus
75355167850 szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős alapfokozat BSc programtervező informatikus
76746122852 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató részmunkaidős főiskola villamosipari műszaki tanár
78101304864 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök, mérnöktanár
72852425646 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem kohómérnök
73519646586 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola testnevelés szakos tanár
73232539028 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem-angol nyelv és irodalom szakos tanár
73389172918 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola testnevelő-edző
73268103540 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola angol nyelvtanár
73012507952 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gyors- és gépírás, magyar szakos tanár, oktatásinformatikus, család- és gyermekvédő tanár
72333153343 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gépészmérnök, gyárszerelő üzemmérnök
75421619326 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem közgazdász, közgazdász tanár
73052253588 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki tanár, üzemgépész üzemmérnök
72919131440 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola villamosmérnök
71730876029 igazgatóhelyettes, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
71731987461 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gyors- és gépírás, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, igazgatásszervező
71695464082 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angoltanár
73066402071 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskola szakoktató
72364353116 szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem egészségügyi tanár
71538235919 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
77071448050 közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola matematika-földrajz szakos tanár
71641635835 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
71680177266 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola angol szakos nyelvtanár, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
71729241224 szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem MA közgadász,  közgazdásztanár
73245509779 gyakorlati oktatás-vezető, szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc villamosmérnök, mérnöktanár
79273259839 igazgatóhelyettes, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, közgazdász
72854054091 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA testnevelőtanár, műszaki szakoktató
72868245166 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gépészmérnök
71735477321 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
73614617000 közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős egyetem MA testnevelőtanár, labdarúgó edző
71434120150 közismereti tantárgyat oktató tanár teljes munkaidős főiskola testnevelés-biológia szakos tanár, táncpedagógus, sportoktató (röplabda)
72329563953 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola általános informatikus, francia szakos nyelvtanár
78399227367 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató, oktatásinformatikus
71460896276 közismereti tantrágyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem BA anglisztika szakos bölcsész
72515740040 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskola szakoktató
71446479667 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA informatikatanár, ügyvitel-számítástechnika szakos tanár, gazdasági informatikus
75321253216 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA matematikatanár, mérnökinformatikus, testnevelés szakos tanár, sportedző (labdarúgás)
78858084984 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem mérnöktanár, gépészmérnök
76573683300 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök
71439258361 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc gépészmérnök
74703016983 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős főiskola matematika-német nyelv és irodalom szakos tanár
72012700496 igazgatóhelyettes, szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola automatizálási üzemmérnök, automatizálási műszaki tanár
72106041139 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár
72415884520 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA egészségügyi tanár
74648419293 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem történelem-földrajz szakos tanár, közgazdász tanár 
72959694827 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc gépészmérnök, mérnöktanár
79389267333 közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár teljes munkaidős egyetem MA matematikatanár
Munkakör Foglalkoztatás típusa Végzettség legmagasabb foka Szakképzettség
gyógypedagógiai asszisztens teljes munkaidős technikum gyógypedagógiai asszisztens, kisgyermekgondozó-nevelő
iskolatitkár teljes munkaidős középiskola számítógépes műszaki rajzoló, számítógép-kezelő
iskolatitkár teljes munkaidős középiskola gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
iskolapszichológius részmunkaidős egyetem pszichológus, klinikai szakpszichológus
műszaki vezető teljes munkaidős középiskola gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető; anyag- és áruforgalmi ügyintéző (raktárgazdálkodó)
rendszergazda teljes munkaidős egyetem matematikus
rendszergazda teljes munkaidős felsőfok számítástechnikai szoftver-üzemeltető

2020/2021. tanév

  LEMORZSOLÓDÁS (fő) ÉVISMÉTLŐ (fő)
Technikum 6 5
Szakképző iskola 14 14
Érettségi utáni képzés 0 0

 

2019/2020. tanév

  LEMORZSOLÓDÁS (fő) ÉVISMÉTLŐ (fő)
Szakgimnázium 22 6
Szakközépiskola 22 13
Érettségi utáni képzés 0 0

 

Vizsgatárgy Évszám
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
magyar nyelv és irodalom (középszint) 2,32 2,81 2,65 2,77 3,00 2,76 2,74
matematika (középszint) 2,09 2,78 2,72 2,39 2,35 2,38 2,57
történelem (középszint) 2,70 3,09 3,08 3,05 2,92, 2,67 3,18
történelem (emeltszint) - - - - 4,00 4,00 5,00
angol nyelv (középszint) 2,60 3,10 2,55 2,87 2,75 2,63 3,35
angol nyelv (emeltszint) - 5,00 3,50 2,83 - 5,00 5,00
német nyelv (középszint) 2,40 2,50 2,00 2,83 2,80 2,38 2,84
rajz és vizuális kultúra (középszint) 3,16 4,40 - - - - -
vizuális kultúra (középszint) - - 2,50 - - - -
elektronikai alapismeretek (középszint) 2,33 3,14 - - - - -
villamosipar és elektronika ismeretek (középszint) - - 3,42 2,91 2,33 - -
automatikai és elektronikai ismeretek (középszint) - - - - - 5,00 3,67
automatikai és elektronikai ismeretek (emeltszint) - - - - - - 3,00
fizika (középszint) 4,00 5,00 - 3,00 - - -
informatika (középszint) 3,18 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 5,00
informatika (emeltszint) - - - - - - 2,50
informatikai ismeretek (középszint) - - - - - 2,00 2,24
ügyvitel alapismeretek (középszint) 3,38 3,66 3,43 3,77 4,00 - -
irodai ügyviteli ismeretek (középszint) - - - - - 3,80 4,00
földrajz (középszint) - 4,00 - - - - -
testnevelés (középszint) - 5,00 - - - - -
gépgyártástechnológiai ismeretek (középszint) - - - 2,91 2,85 2,54 3,03
közgazdasági ismeretek (középszint) - - - - - - 3,20
közgazdasági ismeretek (emeltszint) - - - - 1,00 4,50 -

Tanórán kívüli foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje

Tanórán kívüli foglalkozásokat, iskolai csak a kötelező tanítási órák után lehet tartani, az ezzel megbízott pedagógus szervezésével és vezetésével.

Tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, a tantestület, az iskolavezetés, illetve más iskolai vagy iskolán kívüli szervezet kezdeményezheti.

A tanórán kívüli foglalkozások szervezésének és működésének szabályait a jogszabályi előírások, valamint az iskola pedagógiai program vonatkozó előírásait figyelembe vételével kell meghatározni.

A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon, önkéntesen vállalt feladat, ezért jelentkezés után az aktív részvétel már kötelező.

A tanuló iskolán kívüli, más iskola, szervezet vagy egyesület által szervezett, tanítási időt is érintő foglalkozásokon, tevékenységekben csak az osztályfőnök javaslata alapján megadott igazgatói engedéllyel vehet részt.

Tantárgyi korrepetálások

A korrepetálási igényeket minden tanév szeptember 30-ig a szaktanároknak fel kell mérni, és le kell adni a munkaközösség-vezetőknek. Az igények és a finanszírozási lehetőségek összehangolása után, a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján, az igazgató-helyettes elkészíti a korrepetálási ütemtervet.

A korrepetálásokat az ezzel megbízott pedagógus szervezi meg.

A korrepetálások megtartását az előírásoknak megfelelően vezetett csoportnaplóban kell dokumentálni.

Szakkörök

A szakkör az iskola pedagógiai programjával összhangban, a szabadidő alatt megvalósítható nevelőmunka tevékenységi formája.

Az iskolai szakkörök feladata, hogy elősegítsék az iskolai nevelési célok megvalósítását, illetve járuljanak hozzá a tehetséggondozás és a tananyagot kiegészítő ismeretek elsajátításához.

A szakköri foglalkozások tartalmát lehetőség szerint a tanulók érdeklődési köréhez, igényeihez kell igazítani.

A szakköri foglalkozásokat az előírt módon csoportnaplóban dokumentálni kell.

A szakkör működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, helyiséget és berendezéseket az iskola biztosítja. A szükséges anyagok és az elkészült szakköri termékek nyilvántartása és kezelése a szakkörvetető pedagógus feladata.

Kirándulások, színház- és múzeumlátogatások

Az osztályközösségek kialakítása, a tananyag elmélyítése, a tanagyag feldolgozás segítése, a tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása érdekében az osztályfőnökök, a szaktanárok kirándulásokat, tanulmányi utakat és szakmai programokat szervezhetnek. Ezeken való részvétel önkéntes és teljes mértékben önköltséges. A fenntartó részére finanszírozási kötelezettséggel nem járnak. Kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, oktatási időben vagy azon túl, csak igazgató tudtával és előzetes engedélyével szervezhető.

Az iskola által szervezett kirándulásokra, látogatásokra annyi felügyelő tanárt kell biztosítani, amennyit a zavartalan lebonyolítás igényel, de 20 fő tanulónként legalább egy pedagógust.

A kirándulást úgy kell megszervezni, hogy a szülőket a költségekkel csak a legszükségesebb mértékben terheljük.

A szociális rászorultság alapján a tanulók a kirándulások, üzemlátogatások, kulturális létesítmények látogatása kapcsán felmerülő költségek finanszírozásának támogatására az alapítványtól támogatást kérhetnek.

Tanulók által szervezett rendezvények

A tanuló által kezdeményezett és szervezett rendezvények, programok tartását, a tanulók kérelme alapján, az igazgató engedélyezi.

A kérelmet a tervezett időpont, a tartalom és a részvevők körének feltüntetésével, írásban vagy szóban, legalább 7 nappal a program tervezett időpontja előtt kell benyújtani az igazgatóhoz.

A tanulók által szervezett programok lebonyolításához szükséges helyiségeket /osztályterem/ illetve a berendezések, eszközök használatát / bútorok, magnetofon, CD lejátszó / az iskola ingyen biztosítja.

A rendezvények és programok csak az arra kijelölt tanteremben, legfeljebb 21 óráig, legalább egy felügyelő tanár részvételével tarthatók.

Elvárjuk a fegyelmezett, kulturált magatartást, az alkalomhoz illő viselkedést.

Az iskolai rendezvényeken a vendégekre is vonatkoznak a Házirend előírásai. Aki vendéget hoz, az felel annak magatartásáért.

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

Az iskolai sportkör feladatait az iskolában működő Diáksport Egyesület látja el, melynek részletes feladatkörét az iskola és a DSE között megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

Az iskolába beiratkozott minden diák automatikusan tagjává válik a DSE-nek.
Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Minden munkaközösség az adott tanévet megelőző alakuló értekezletén saját területére vonatkozóan áttekinti, frissíti és aktualizálja a munkaközösség szakmai profiljába tartozó tantárgyakra vonatkozó írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendjét. Ezt a honlapon is nyilvánosságra hozzuk, valamint ismertetni kell az elvárásokat a tanulókkal (az első tanórán) és szülőkkel is (szülői értekezleten).

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A tanulók otthoni, hétvégi és a tanítási szünetekre vonatkozó terhelése nem haladhatja meg a hétközi, egyik óráról a másikra feladott tananyag mennyiségét. 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.  Az otthoni tanulási idő (a szóbeli és írásbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 30-50 percet vehet igénybe egy tárgyból. 

A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1,5-2 óránál.
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 • osztályozóvizsga,
 • különbözeti vizsga,
 • javítóvizsga.
  Hatálya kiterjed az iskola valamennyi tanulójára:
 • aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
 • akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
 • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
  Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 • akik átvételüket kérik az iskolába és ennek feltételeként az iskola igazgatója különbözeti/osztályozó vizsga letételét írja elő.
  Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget.
  Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen:
 • meghaladja a 250 tanítási órát,
 • vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,
 • vagy szakképzési évfolyamon az egész évre előírt elméleti órák 20 százalékát,
 • vagy szakképzési évfolyamokon a szakmai elméleti és gyakorlati órák 20-20 százalékát,
és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási évben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanév végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

 

Az évközi vizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként, képzési típusonként

Évközi vizsgák (A javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák estében)

 

Közismereti tárgyak

 

Szakgimnázium (9-12. évfolyam)

Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
 1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg (az tantárgy mindenkori írásbeli érettségi követelményeiben szereplő, adott évfolyamra vonatkozó témák és feladattípusoknak megfelelően összeállított feladatlap, kérdések).
 2. rész: Szóbeli vizsga: Amennyiben a tanuló az írásbeli vizsgán nem ér el legalább 12 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen. Abból a tárgyból, amelyből csak szóbeli vizsgát szervez az intézmény a mindenkori szóbeli érettségi vizsga követelményei az irányadóak
  Értékelés: a mindenkori középszintű érettségi vizsgaszabályzat százalékai szerint.   Tartalmi követelmények: A mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és feladattípusok közül azon félévben/évben tanított témakörök.

 

1. Matematika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   Amennyiben a tanuló eredménye eléri az elégséges alsó határát, nem tesz szóbeli vizsgát.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból   Egyéb szabályok: számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

2. Fizika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

3. Földrajz

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Atlasz, a topográfiai feladatok kivételével a vizsgák során használható.

 

4. Vizuális kultúra

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen  
 • előre kiadott témák közül tetszés szerint választott legalább 3 kérdéskör feldolgozása képi formában, legalább két különböző technika alkalmazásával a megismertek közül
 • a művészettörténet tanult műfajainak, kiemelkedő alkotóinak és műveinek, valamint legalább egy műelemző módszernek az ismerete, feldolgozása képi, írásbeli vagy szóbeli formában történik.
  A vizsga időtartama: 15 perc.

 

5. Magyar nyelv és irodalom

Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett, illetve az aktuális év témaköreiből összeállított tételsorból kihúzott témából.   Egyéb szabályok: szöveggyűjtemény használata engedélyezett.

 

6. Történelem

Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett, illetve az aktuális év témaköreiből összeállított tételsorból kihúzott témából.   Egyéb szabályok: Atlasz használata engedélyezett.

 

7. Etika

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: szóbeli: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

8. Idegen nyelv

A tantárgyból csak írásbeli vizsga van.   A vizsga időtartama: 60 perc   Egyéb szabályok: Segédeszköz nem használható.

 

9. Kötelező komplex természettudományos tantárgy

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

Szakközépiskola ( 9 - 11. évfolyam)

Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
 1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg az intézmény Pedagógiai programjának az adott tantárgyara vonatkozó előírásai alapján összeállítva.
 2. rész: Szóbeli vizsga: Amennyiben a tanuló az írásbeli vizsgán nem ér el legalább 10 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen. A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból, illetve a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből.
  Amennyiben a tanuló eredménye eléri az elégséges alsó határát, nem tesz szóbeli vizsgát.   Értékelés: 0% – 24%: elégtelen, 25% – 39%: elégséges, 40% – 59%: közepes, 60% – 79%: jó, 80% – 100%: jeles.   Tartalmi követelmények: A mindenkori érvényes helyi pedagógiai programban a szakközépiskolai képzésre vonatkozó témák közül az aktuális tanévben / évfolyamon tanított témakörök.

 

1. Matematika

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

2. Természetismeret

Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc.   A szóbeli vizsgán a tanuló önállóan felel a feladatlap feladatai által érintett témákból illetve a tanévben tanult definíciókból és tételekre épülő feladatokból.   Egyéb szabályok: Számológép, körző, vonalzó és függvénytábla a vizsgák során használható.

 

3. Magyar-kommunikáció

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

4. Társadalomismeret

A tantárgyból csak szóbeli vizsga van, amelyen a Pedagógiai programban meghatározott helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon tanult témakörökből ad számot a tanuló tudásáról   A vizsga időtartama: szóbeli: 15 perc.   Értékelés: a vizsgabizottság által adott érdemjegy.

 

5. Idegen nyelv

A tantárgyból csak írásbeli vizsga van.   A vizsga időtartama: 60 perc.   Egyéb szabályok: Segédeszköz nem használható.  

Szakgimnázium, szakközépiskola

Testnevelés

A vizsga időtartama: 2 x 45 perc.   A vizsga formája: gyakorlati.   Tartalmi követelmények: Az évfolyamnak megfelelő, tanult mozgásformák bemutatása.   Egyéb szabályok: Testnevelésre alkalmas sportruházat.   Értékelés: A vizsga végső érdemjegyét a részosztályzatok számtani átlaga adja a matematikai kerekítés szabályai szerint.

 

Szakmai tárgyak

Minden munkaközösség az adott tanévet megelőző alakuló értekezletén saját területére vonatkozóan áttekinti, frissíti és aktualizálja a munkaközösség szakmai profiljába tartozó tantárgyakra vonatkozóan az évközi vizsgák követelményeit.   Szakképző évfolyamokon az érvényes SZVK követelményei alapján kerüljön a vizsga lebonyolításra, kivétel az összes gyakorlati vizsgatárgy, melyekből javítóvizsga nem szervezhető.   Általános szempont: A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.   A vizsga részei:
 1. rész: Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat old meg (számítási, tervezési feladatok, igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések).
 2. rész: Szóbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított kérdésekből önállóan felel vagy szakmai beszélgetést folytat.
  Amennyiben a tanuló az írásbeli vagy gyakorlati vizsgán nem ér el legalább 12 %-os eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen.   Gyakorlati vizsga: a tanuló az adott tanévben elvégzett feladatokat önállóan végez el.   Javasolt értékelő skála: 0 % – 29 % = 1, 30 %– 49 % = 2, 50 %- 69 % = 3, 70 % - 84 % = 4, 85% - 100% = 5.
Betűméret
Kontraszt mód