Munkaügyi adminisztrátor – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
Munkaügyi adminisztrátor

A Szerencsi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet a

Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

1 fő munkaügyi adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2020. augusztus 17. – 2021. augusztus 16. napjáig tartó munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaügyi ügyintéző munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása munkaköri leírás szerint. A munkakörhöz kapcsolódó területeken helyettesítési feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • Középiskolai végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Magyar állampolgárság.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Határozottság
 • Megbízhatóság
 • Precíz munkavégzés
 • Jó kommunikációs készség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az adott területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Ügyviteli titkár, iskolatitkár, pénzügyi ügyintéző, TB-, bérügyintéző szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Elnyerés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Dénes igazgató nyújt a 06 (49) 542-180-as telefonszámon, illetve a brassai@szerencsiszc.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
 • Elektronikus úton Jakab Dénes igazgató részére a brassai@szerencsiszc.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a tagintézmény igazgatója hallgatja meg, javaslatát döntéshozatalra megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum kancellárjának.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. augusztus 14.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://brassai.info/ honlapon szerezhetnek.