Szociális gondozó és ápoló – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
Szociális gondozó és ápoló


Általános adatok:

 • Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: szociális szolgáltatások
 • Ágazati besorolás: szociális szolgáltatások

 

A képzés időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma (szakközépiskola): 3 év

 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

 • Fogyatékosok gondozója
 • Nappali és intézményi gondozó
 • Házi szociális gondozó

 

A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információkat gyűjteni a különböző helyzetben élő emberekkel
 • empátiával, toleranciával bánni
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
 • info-kommunikációs eszközöket és számítógépet használni
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
 • az alapvető szükségleteket felmérni
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
 • saját gondozási munkáját dokumentálni
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani


A Szociális gondozó és ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nappali rendszerben igen

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

 • 60%-elmélet
 • 40%-gyakorlat


A 34 762 01 azonosító számú, Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10570-16 A szükségletek felmérése
 • 10571-16 Sajátos gondozási feladatok
 • 10572-16 Gondozási, ápolási adminisztráció
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.