Vezetői pályázat véleményezése – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szakképző Iskolája „belső” véleményezésre jogosult szervezeteinek írásban megfogalmazott véleményei a tagintézmény – vezetői pályázattal kapcsolatosan – 2016.

 

Magyar – történelem mk.

Jakab Dénes pályázó vezetési programját a magyar – történelem munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Idegen nyelvi mk.

A pályázó Jakab Dénes jelenleg is az intézmény vezetője. A vezetői pályázat jól szerkesztett, tartalmas. A pályázatban vázolt helyzetelemzés lényegre törő, a jövőre vonatkozó elképzelések a helyismeretből adódóan a realitás talaján állnak. Bizonyítják a pályázó sok éves pedagógiai tapasztalatát. Jakab Dénes jól ismeri intézményünket, az adottságokat, lehetőségeinket. Belső pályázóként tisztában van erősségeinkkel, melyekre a továbbiakban is építhet, illetve látja a fejlesztendő területeket is. Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Természetismeret mk.

A vezetői program szakirodalmi kutatásokkal alátámasztott. Elemzi a 2014 előtti helyzetet, átfogó képet ad a 2014. óta fennálló viszonyokról, ill. az átszervezés körüli folyamatokról. A hangsúly a 2014. óta tapasztalható pozitívumokra terelődik, de a napi problémákat sem hallgatja el.

Reálisan bemutatja az infrastrukturális területen elvégzendő feladatokat, melynek prioritási sorrendjének felállításával kapcsolatosan munkaközösségünknek vannak változtatási javaslatai. A pályázó nem szól a tantermek felszereltségi színvonalának emeléséről, amelyet mi fontosnak tartunk.

A leírt rövid távú elképzelések reálisak, azok csak a kollégák együttműködésével valósíthatóak meg.

A vezetői stílusok bemutatása mellett kellő hangsúlyt kap a humán erőforrás fontossága, amely véleményünk szerint egy oktatási intézményben különös fontossággal bír. Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Testnevelés mk.

A pályázó Jakab Dénes jelenleg is az intézmény vezetője. Pályázata logikusan, jól felépített, átfogó képet ad intézményünk sajátosságairól. Tervei reálisak, amelyeket munkaközösségünk támogat. Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Osztályfőnöki mk.

Jakab Dénes 2014. szeptember 1-től iskolánk megbízott vezetője. Pályázata jól felépített, összefoglaló és érthető, mind a múltra, jelenre, jövőre nézve. Átfogó képet ad az intézményünk struktúrájáról, megítéléséről, az együttműködés és kapcsolattartás fontosságáról, valamint az újítások bevezetéséről. A fenntartó váltás és a szakképzés átalakulása időszakában nem kevés feladatot vállalt iskolánk vezetésével. Ám a tapasztalatai révén, a jó marketing érzékével képes a megálmodott Brassai arculatot megteremteni. Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Ügyvitel mk.

A pályázó Jakab Dénes jelenleg is az intézmény vezetője. Belső pályázóként jól ismeri iskolánk jelyzetét, lehetőségeit és nehézségeit. A pályázatában leírt jövőre vonatkozó terveit, elképzeléseit támogatjuk. Fontosnak tartja a tanár – diák – szülő hármas közötti aktív kommunikációt, mellyel mi is egyet értünk. Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Villamos mk.

A pályázati anyag sok olyan elképzelést, tervet tartalmaz, melyek megvalósulása az intézmény fejlődését szolgálja. Ha a leírtak valóban megvalósításra kerülnek, vagy akár csak egy részük, akkor a munkaközösség tagjai támogatják az elképzeléseket. Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Elektronika mk.

A pályázó Jakab Dénes jelenleg is az intézmény vezetője. A pályázat rendkívül részletes és nemcsak a jövőbeli terveket, hanem az eddig elért eredményeket is bemutatja. Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Gépész elmélet mk.

A munkaközösség a pályázatot megvitatta, a marketingstratégia, mint újszerű elem megjelenését üdvözli. Az emberközeli iskola, a humán oldal szerepe számunkra is fontos. A szülő pedagógus, egyéb alkalmazottal, fenntartóval közös problémamegoldás az eredményes munka záloga, ezért kiemelhető, hogy a pályázatban megfogalmazódik e gondolat.

Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Gépész gyakorlat mk.

A pályázó Jakab Dénes jelenleg is az intézményünk megbízott vezetője. Munkáját megfelelően végzi és szemléletmódja új távlatokba helyezi az iskola jövőjét.

A munkaközösség a pályázatot megvitatta, tartalmát megismerte. A „marketing stratégia” mint vezetői stratégia új elemként jelent meg a pályázatban, amellyel a korábbi tapasztalatok alapján még nem találkoztam. Látok benne lehetőségeket, és új kilátásba helyezheti az iskola jövőjét.

Jakab Dénes pályázó vezetési programját a munkaközösség egyhangúlag támogatja.

 

Diákönkormányzat:

Az ülésen jelenlévők közül senki sem fogalmazott meg véleményt a pályázattal kapcsolatban. Jakab Dénes pályázó vezetési programját a DÖK egyhangúlag támogatja.

 

Szülői szervezet:

Az iskola szempontjából a bővítés fontos feladat, mindez a pályázatban megjelenítődik. Egy „új iskola” képe körvonalazódik a pályázatban, mely a bizalomra támaszkodik és a pozitív légkört igyekszik megteremteni.

Jakab Dénes pályázó vezetési programját a szülői szervezet delegáltjai egyhangúlag támogatják.

 

Nevelőtestület véleménye:

A Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolájának nevelőtestülete, a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és a szakmai munkaközösségek véleményének ismeretében a vezetői programot és a fejlesztési elképzeléseket támogatja.

 

Az alkalmazotti közösség véleménye:

A Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolájának alkalmazotti közössége Jakab Dénes tagintézmény-vezetői megbízását támogatja.

Betűméret
Kontraszt mód