Villanyszerelő oktató – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
Villanyszerelő oktató

A Szerencsi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet a

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

villanyszerelő oktató

munkakör betöltésére.

 A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye:

SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott, oktató munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgyfelosztásban meghatározott órák, foglalkozások megtartása; felzárkóztatás, tehetséggondozás; a tanulók folyamatos értékelése; tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése.

Pályázati feltételek:

 • a 12/2020. (II.7) Kormányrendelet 134.§-a szerinti végzettség, a gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • magyar állampolgárság.


Elvárt kompetenciák:

 • határozottság,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs képesség,
 • precíz munkavégzés.


A
 pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • idegen nyelv ismerete (angol),
 • szakoktató végzettség,
 • az adott területen legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • elnyerés esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Dénes igazgató nyújt a 06 (49) 542-180-as telefonszámon, illetve a brassai@szerencsiszc.hu e-mail címen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
 • Elektronikus úton Jakab Dénes igazgató részére a brassai@szerencsiszc.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézmény igazgatója hallgatja meg, javaslatát megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának döntés érdekében.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. augusztus 19.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://brassai.info/ honlapon szerezhetnek.